Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko susitikimas su Lenkijos Respublikos Senato Pirmininke

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Lenkijos Senato Pirmininke Alina Grześkowiak. Kitais metais sukanka 10 metų, kai buvo atkurti Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai. Susitikime buvo pasidžiaugta per tą laiką užsimezgusiais ir nuolat stiprėjančiais įvairiapusiais abiejų šalių ryšiais.

A. Grześkowiak užtikrino, kad Lenkija, tapusi NATO nare, aktyviai rems Lietuvos siekį integruotis į Šiaurės Atlanto aljansą. Buvo pažymėta, kad šios organizacijos suteikiamos saugumo garantijos tampa ypač akivaizdžios Sausio 13-osios įvykių fone.

A.Paulauskas ir Lenkijos Senato Pirmininkė aptarė svarbiausius šalių prioritetus, siekiant įsijungti į Europos Sąjungos bendriją. Pokalbyje buvo pažymėta, kad didžiausias darbas, kurį svarbu nuveikti pačiu artimiausiu metu – tai suderinti šalių įstatymus su Europos Sąjungos įstatimdavyste. Lenkijos Senate tam reikalui yra įkurta speciali komisija, nagrinėjanti integracijos į ES klausimus. Kalbant apie konkrečius įstatymus, buvo aptartas abiejų šalių požiūris į žemės pardavimą užsieniečiams. A.Grześkowiak pasidžiaugė, kad Lenkijai jau pavyko priimti šį daug diskusijų Senate ir Seime sukėlusį įstatymą. Ji palinkėjo Lietuvos Seimui kuo greičiau ir sklandžiau išspręsti šį klausimą.

Lenkijos Senato Pirmininkė prisiminė, kaip prieš dešimt metų kartu su senatorių grupe buvo atvykusi į Vilnių ir buvo kruvinų sausio 13-osios įvykių liudininkė. “Tuomet stengėmės parodyti, kad lenkų tauta visa širdimi remia lietuvių kovą už nepriklausomybę” – sakė A.Grześkowiak.

Lenkijos Senatas buvo vienas pirmųjų pripažinęs ir parėmęs Lietuvos nepriklausomybę. A.Grześkowiak papasakojo, kaip jos vadovaujama senatorių grupė, rizikuodama būti sulaikyta sovietų pasieniečių ir persekiojama saugumo, sugebėjo išvežti iš Lietuvos filmuotos medžiagos apie okupacinės kariuomenės nusikaltimus Vilniuje. Filmuoti kadrai buvo rodomi per Lenkijos televiziją, buvo nugabenti į Europos komisiją.

A.Paulauskas ir A.Grześkowiak aptarė kai kuriuos tautinių mažumų Lietuvoje ir Lenkijoje klausimus.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 18.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas