Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

 

 

 

 

Komitetas 2001 01 11 surengė išvažiuojamąjį posėdį Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Posėdyje dalyvavo Teisingumo viceministras Gintaras Švedas, Seimo kontrolieriai Leonarda Kuodienė ir Kęstutis Milkeraitis, Pataisos reikalų departamento direktorius Jonas Blaževičius, Kolonijos administracija. Vizitą Komiteto nariai pradėjo apžiūrėdami 20 hektarų plotą užimančios kolonijos gyvenamojo, gamybinio ir bausmės korpusus. Pataisos reikalų departamento direktorius Jonas Blaževičius informavo, kad šiuo metu kolonijoje bausmę atlieka 1393 nuteistųjų, o prieš porą metų jų buvo iki 2300.

Parlamentarai domėjosi, ar laikomasi teisės aktų, nustatančių nuteistųjų bei pareigūnų teises ir pareigas, ar nėra pažeidimų ir pavojaus visuomenei taikant įstatymo normą, numatančią įkalintųjų teisę į atostogas. Komitetas pritarė Teisingumo ministerijos pataisai, kad už smurtinius nusikaltimus nuteisti asmenys atostogų būtų išleidžiami tik su įkalinimo įstaigos pareigūnų palyda.

Posėdžio metu išaiškėjo nemažai spragų įstatyminėje bazėje. Komitetas domėjosi, kaip rengiamasi priimti ir įgyvendinti Bausmių vykdymo kodeksą. Teisingumo viceministro Gintaro Švedo nuomone, būtina paspartinti Baudžiamojo proceso ir Bausmių vykdymo kodeksų rengimo ir svarstymo Seime procedūras.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 01 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas