Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 01 10 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 01 10 apsvarstė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir jį lydinčiųjų įstatymų projektus (IXP-207-213).

Bendru sutarimu nuspręsta projektą atmesti, kadangi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas įsigaliojo 2001 m. sausio 1 d. įsigaliojo ir nebėra svarstymo objekto.

Komitetas pradėjo svarstyti Kaimo reikalų komiteto II (pavasario) sesijos darbo planą. Nuspręsta svarstyme daryti pertrauką iki sausio 17 d. Komiteto nariams pasiūlyta iki to laiko pateikti savo siūlymus.

Svarstytas klausimas dėl lėšų skyrimo iš Kelių fondo kaimo kelių tiesimui, remontui ir priežiūrai.

Nuspręsta pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kasmet, pradedant 2001 metais iš Kelių fondo skirti po 28 mln. Lt. kaimo kelių tiesimui, remontui ir priežiūrai, taip pat 2001 metais iš Kelių fondo skirti 6,8 mln. Lt. 1999 m. pradėtų tiesti vietinių bendrojo naudojimo kelių baigiamųjų darbų finansavimui.

Kaimo reikalų komiteto informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas