Lietuvos Respublikos Seimas

2000 12 20 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko klausymai dėl Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto IXP-59. Dalyvavo - Vytautas Einoris (komiteto pirmininko pavaduotojas), Vydas Baravykas (komiteto narys), Jūratė Juozaitienė(komiteto narė), Alfonsas Macaitis (komiteto narys) ir kviestieji asmenys - Rimantas Braziulis (Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas), Visvaldas Cemnolonskas (Privačių miškų savininkų asociacija), Donatas Dudutis (Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos skyriaus viršininkas), Stasys Karazija (Lietuvos miškų instituto senato pirmininkas), Rimantas Klimas (Vilniaus miškų urėdija), Dalia Latvelienė (LR Seimo Kaimo reikalų komiteto patarėja), Rasa Leonienė (LR Prezidentūros referentė), Pranas Mierauskas (Lietuvos gamtos fondo direktorius), Stasys Mizaras (Lietuvos miškų savininkų asociacijos pirmininkas), Romas Sadauskas ( Lietuvos miškų savininkų asociacijos valdybos narys), Benjaminas Sakalauskas (Generalinis miškų urėdas), Jonas Šimėnas (Gamtosaugos politikos klubas), Albinas Tebėra (LŽŪM Miškų fakulteto prodekanas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas), Valdas Vaičiūnas (Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius), Birutė Valionytė (LR pilietė), Albertas Vasiliauskas (Lietuvos miškų instituto vyriausias mokslinis bendradarbis), Vytautas Vinciūnas (Lietuvos pramonės ir finansų korporacijos konsultantas). Dalyvavusieji pateikė savo siūlymus dėl Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto IXP-59 tobulinimo (išsamesnė informacija pateikta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto internetiniame puslapyje).

 
Naujausi pakeitimai - 2001 01 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas