Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2000 12 19 posėdį

Kaimo reikalų komitetas dar kartą svarstė Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

Nuspręsta nepritarti Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte numatytam žemės ūkio finansavimui.
Balsavimo rezultatai:
"už" - 2,
"prieš" -6
"susilaikė" - 2.
Be to, apsvarstytas klausimas dėl atsiskaitymo už cukrinius runkelius tvarkos ir sąlygų 2001 metais.

Rekomenduota Vyriausybei, atsižvelgiant į cukrinių runkelių augintojų kooperatyvų ir kitų žemdirbių organizacijų pasiūlymus, patikslinti dabar galiojančią atsiskaitymo tvarką taip, kad galutinis atsiskaitymas už pristatytą produkciją būtų iki birželio 1 dienos (60 proc. sumos išmokant iki kovo 1 d. ir likusią 40 proc.dalį iki birželio 1 d.).

Komitetas pritarė sprendimui dėl Akcizų įstatymo 3, 5' ir 6 straipsnių papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-170 svarstymo parengiamųjų darbų (pridedamas).

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

S P R E N D I M A S

2000 12 19 Nr. 13'3

Vilnius

 

Dėl Akcizų įstatymo 3, 5' ir 6 straipsnių papildymo įstatymo

projekto Nr. IXP-170 svarstymo parengiamųjų darbų

1. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti:

J. Kraujelį,

M. Pronckų.

2. Prašyti išvadų šių ekspertų: --

3. Prašyti papildomų išvadų šių komitetų, valstybės institucijų ar visuomeninių organizacijų:

Žemės ūkio ministerijos, Agrarinės ekonomikos instituto, Žemės ūkio rūmų.

4. Ar rengti klausymus:

Nerengti.

5. Ar prašyti atleisti nuo Seimo statuto 147 straipsnio 7 dalies prievolių:

Neprašyti, pasiūlymų laukti iki 2001 01 10.

6. Data, iki kurios turi būti pateiktas išvados projektas:

Iki 2001 01 15.

7. Svarstymo data pagrindiniame komitete:

2001 01 17.

8. Paskirti šiuos komiteto sekretoriato darbuotojus, atsakingus už komiteto išvados projekto (išvados) surašymą ir klausymų organizavimo techninį aptarnavimą:

R. Abugelį -Komiteto vyresn. patarėją,

A. Dolmantienę - Komiteto sekretorę.

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas