Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba susitikime su Lietuvos ambasadoriais

2000 XII 22, Konstitucijos salė, 10 val.

Gerbiamieji mūsų Valstybės Ambasadoriai,

Sveiki susirinkę Lietuvos Seime - institucijoje, kuri apibrėžia demokratinius mūsų visuomenės santykius ir turinti nuolat tobulinti jų raidą.

Atverdami duris į naują amžių ir naują tūkstantmetį, galime pasakyti, kad iš tikrųjų Lietuvos įstatymų leidybos tradicija vis tebekuriama. Visuomenė, kuri per pastarąjį dešimtmetį kito ir tebekinta, pati ieško atsakymų dėl padaromų klaidų, galėdama demokratijos teikiamomis galimybėmis pasinaudoti per rinkimus.

Šią savaitę sukako lygiai du mėnesiai, kai susirinko į pirmą posėdį naujasis Seimas ir, kaip žinote, gruodžio 19-ąją mes patvirtinome naują valstybės biudžeto įstatymą. Tai vertinu kaip sėkmingą mūsų naujosios politikos patvirtinimą, nors, kaip Jūs žinote, būdavo skleidžiama tariamai "rimtų" prognozių, jog valdančioji koalicija ties biudžetu suklupsianti, o diskusijos tarp koalicijos partnerių vertintos kaip nesusikalbėjimas ar skilimo pradžia. Taigi pirmąjį išmėginimą išlaikėme.

Kita vertus, šiame susitikime su Jumis, diplomatais, verta priminti, kad po rinkimų keletą savaičių turėjome daryti pareiškimus dėl užsienio politikos tęstinumo. Juk įtarimus sėjo ne kas kitas - mūsų politiniai oponentai, nors užsienio politikos srityje to neturėtų būti.

Naujoji politika užsienio santykių aspektu turėtų būti suprantama kaip veržlesnė, skatinanti spartesnius veiksmus ir išradingumą, mūsų valstybei siekiant ir narystės Europos Sąjungoje, ir besiruošiant tapti dvidešimtąja Šiaurės Atlanto sutarties nare.

Tikiuosi, kad Jums naujų Lietuvos Seimo politikų veiksmai tikrai jokių abejonių nekėlė ir turėjote galimybių per susitikimus užsienyje mūsų nekintančius tikslus patvirtinti.

Be abejo, mūsų koalicija yra jaunos politikų kartos jėga, ir atvirai siūlomi ekonominiai, politiniai sprendimų projektai kartais sukelia oponentams pretekstą nesubtiliai kritikai, prieštaringoms išvadoms. Siūlau tai vertinti kaip demokratinių debatų pradžios pamokas, kurie dar nebuvo būdingi mūsų parlamentarizmui.

Seime apsilankantys užsienio šalių svečiai ir įvairaus lygio delegacijos sudaro lanksčių galimybių kartu su kitomis valdžios grandimis aktyviai formuoti mūsų šalies užsienio politikos įvaizdį. Tačiau tam būtent ir reikia glaudesnio dalykinio bendradarbiavimo tarp institucijų, pozicijų derinimo, teikiant pagrįstas, argumentuotas rekomendacijas.

Mes galime padaryti akivaizdžių išvadų, kad parlamentiniai ryšiai yra tiek pat svarbūs, kaip ir vykdomosios valdžios veiksmai. Čia yra dar realios erdvės įgyvendinant mūsų bendruosius tikslus, kad taptume pilnateisiais Vakarų pasaulio valstybių partneriais. Todėl iš Jūsų tikiuosi kryptingo darbo ir parlamentiniame lygmenyje valstybėse, kur atstovaujate Lietuvą.

Mums rūpi, kaip politiniu aspektu išnaudosime kitais metais Vilniuje rengiamą eilinę NATO Parlamentinės asamblėjos pavasario sesiją. Vis dėlto pagal renginio mastus mes tai vertiname kaip neeilinį šalies įvykį, kuris vyks sostinės Šiuolaikinio meno centre, ir jau dabar žinau, kad Seimo kanceliarijos Bendrųjų reikalų departamentas pasiryžęs iš tikrųjų sudaryti šiuolaikiškas darbo sąlygas būsimiems šešiems šimtams dalyvių.

Politikų, ir čia pat pabrėžčiau - diplomatų uždavinys būtų, pasitelkus šiuolaikinio diplomatinio meno stilistiką, panaudoti sesiją Vilniuje ir pasirengimą jai kaip dar vieną patikimos, būsimos NATO narės veiksmą.

Panašų vaidmenį suvaidino Lenkijos Seimas ir šio mūsų strateginio partnerio - kaimyninės valstybės diplomatai. Beje, su Lenkijos parlamentu toliau tęsiamas pasirengimo darbas Asamblėjos sesijai.

Lietuvos Seime jau veikia naujos parlamentinės ryšių grupės. Tai yra tiesioginis būdas mūsų politikams eksponuoti savo užsienio politiką bendraujant su užsienio valstybių parlamentarais, kitais politikais ne tiktai parlamentuose, bet ir įvairiuose tarptautiniuose forumuose ir kultūriniuose renginiuose. Tad norėčiau ambasadorių paprašyti tiesioginės talkos mūsų atstovams, kai jiems prireiktų - ir tikrai prireiks - ne tik patarimų, bet ir dalykinio bendradarbiavimo ar atitinkamos informacijos.

Manau, kad mūsų regione derybų su Europos Sąjunga kontekste tebebus svarbu palaikyti gerus santykius su kaimyninėmis šalimis ir ypač - su Kaliningrado sritimi.

 

 

 

 

 

Be abejo, esame pasiryžę kurti normalius, pagrįstus dvišale pagarba santykius su Rusijos Federacijos Dūma. Nuo mūsų parlamentų bendradarbiavimo plėtros priklausys, kaip bus sprendžiamas sienos ratifikavimo klausimas, kurį esu pasiryžęs kelti. Taip pat kiti - investicijų skatinimo, ambasadų pastatų grąžinimo klausimai.

Ko gero, savų diplomatų aplinkoje galima užduoti ir tokį retorinį klausimą: o gal tos problemos yra dar ir dėlto įstrigusios, jog istoriniu požiūriu dar nė karto Lietuvos valstybėje oficialiai nėra apsilankęs Rusijos valstybės vadovas? Tai verčia susimąstyti ne tik istorikus, tyrinėjančius amžių po amžiaus…

 

Su Baltarusija vykdomoji valdžia turinti palaikyti pragmatinius ryšius, o dėl politinės situacijos vertinimo ir čia, Seime, laikomės Europos Tarybos paskelbtų išvadų.

 

Neseniai šiuose rūmuose įvykusioje eilinėje Baltijos asamblėjos sesijoje esu priminęs: kas gera vienai, gera kiekvienai ir visoms. Tiesa, Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentarai dėl narystės NATO priėmė kiek kitokio turinio dokumentą, tačiau tai yra bendrai suderinta pozicija. Tad esu įsitikinęs, kad visais lygiais, taip pat ir parlamentiniu, išlieka svarbus Baltijos valstybių santarvės ir solidarumo principas. Tai skamba kiek idealistiškai - prisiminus Baltijos kelią, bet ir pragmatiškai - turint minty regioninio saugumo ir pastovumo svarbą.

Be abejo, mūsų užsienio politikos pragmatizmą liudijanti nuostata kurti komercijos atašė pareigybes yra ne tik sveikintina - ji leidžia tikėtis, kad ir Seimo Ekonomikos komiteto nariai taip pat galės sulaukti ateityje reikiamos paramos. Tai svarbu, tarpininkaujant mūsų verslo atstovams ir taip pat diplomatiniais būdais toliau ginant Lietuvos ūkio rinką. Ginant taip, kaip tai pavyko stojant į Pasaulinę prekybos organizaciją.

Politinį palankumą Europos Sąjungos šalyse galime formuoti kartu, ypač, kai galime veikti per parlamentus tų valstybių, kuriose Jūs atstovaujate Lietuvą ir taip pat per Tarptautines Organizacijas.

Lauktume analitinių pasiūlymų bei patarimų dėl tokių teisės aktų kitose šalyse, kurie būtų naudingi ir įdomūs, reformuojant mūsų ūkį, - kaip kitų valstybių įstatymų leidybos patirtį galėtume pritaikyti Lietuvoje.

Čia susirinkusiems ambasadoriams noriu pasakyti, kad nuoseklius žingsnius galime žengti įvertindami įvairaus lygio laiptelius. Taigi prašyčiau šiuolaikinio diplomatinio meno kontekste aktyviai išnaudoti parlamentinio bendradarbiavimo ryšius.

Vos Seimas patvirtino biudžetą, mūsų visuomenei jau iš karto buvo paleista žinia, kad Lietuvos diplomatija susidurs su rimtomis finansinėmis kliūtimis. O ar yra valstybėje sritis, apie kurią pasakytume, kad lėšų pakanka?

Jau minėjome, kad turime įveikti tas kliūtis, kurias paveldėjome, neklimpdami į skolas. Tad šiuo metu svarbiausia lieka pasikliauti… tuo šiuolaikiniu diplomatijos menu.

Pastarąjį dalyką liudija pastangos rūpinantis, kad būtų išlaisvintas Pusiaujo Gvinėjoje sulaikytas laivas.

Nuoširdžiai dėkoju už šį konkretų darbą, už visas kitas pastangas. Norėčiau tarti ir padėkos žodį toms mūsų diplomatinėms atstovybėms, kurios tarpininkavo, kad Lietuvos Seime šiais metais būtų pristatyta penkiolikos Europos šalių parlamentų ekspozicijos.

Per tokį bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis, kaip šis projektas, ir kaip Prezidentinės istorinio teisingumo komisijos surengtas Tarptautinis Vilniaus Forumas Holokausto klausimais mes taip pat sudarome galimybes ir pretekstą palaikyti aktyvesnius ryšius ir konstatuoti savo politikos prioritetus tiek įvairių valstybių politikams, tiek su jais dirbantiems patarėjams, skatiname geresnį tarpusavio pažinimą.

Šventų Kalėdų proga linkiu Jums smagiai sutikti šventes tėvynėje, linkiu naujų sumanymų, stiprybės ir sveikatos Naujaisiais Metais.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 17.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas