Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. gruodžio 20 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pirmos dalies papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-107 .

NUSPRĘSTA:

1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ir komiteto narių išsakytas pastabas ("už" balsavo 10, "prieš" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Karbauskis.

 

2.SVARSTYTA:

Dėl metrologinių reikalavimų pagrįstumo kuro pilstymo kolonėlėse.

Aptarta metrologinių reikalavimų taikymo kuro pilstymo kolonėlėse padėtis. Sutarta parengti komiteto pasiūlymus ir inicijuoti reikalingų teisės aktų, tarp jų ir kuro kolonėlių patikros metodikos, pakeitimus.

 

3.SVARSTYTA:

Dėl Ekonomikos komiteto atstovų Viešo konkurso komisijose įmonėms, kurios yra svarbūs infrastruktūros ar dominuojantys ūkio šakos objektai, privatizuoti".

NUSPRĘSTA:

  1. Ekonomikos komiteto atstovu Viešo konkurso energetikos įmonėms privatizuoti komisijoje paskirti Ekonomikos komiteto narį J.Palionį.
  2. Ekonomikos komiteto atstovu Viešo konkurso transporto įmonėms privatizuoti komisijoje paskirti Ekonomikos komiteto narį D.A.Barakauską.Naujausi pakeitimai - 2000 12 21.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas