Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2000 12 18)

2000 gruodžio 18 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis. Komitete buvo svarstomi šie įstatymų projektai:

1. Darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 24(1), 30, 33, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-80. Šiame įstatymo projekte 8 str. 3 d. numatoma nuostata, įpareigojanti darbuotoją atlyginti jo apmokymui ar kvalifikacijos kėlimui darbdavio panaudotus pinigus tuo atveju, kai tai aptarta darbo sutartyje. Pakeičiant žodį “tipinę” žodžiu “pavyzdinę” įstatymo 17 str. 2 d. siekiama panaikinti nustatytos formos privalomumą ir suteikti daugiau laisvės sudarant darbo sutartis, atsižvelgti į tam tikrų darbų specifiką. Įstatymo 24 (1) str. siūloma sumažinti nuo viso iki trečdalio minimalaus valandinio atlygio prastovos apmokėjimas, jeigu darbuotojas atsisako nuo pasiūlyto darbo. Teikiamame įstatymo 30 str. 1 dalies pakeitime siūloma 3 kartus sumažinti išeitinių kompensacijų dydį atleidžiant darbuotoją darbdavio valia, siekiant supaprastinti profesinių sąjungų narių atleidimo iš darbo tvarką, siūlomas įstatymo 33 str. 1 d. pakeitimas numatant, jog tik dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo reikalingas profsąjungos renkamojo organo sutikimas atleidžiant darbuotoją - profesinės sąjungos renkamojo organo narį. Įstatymo 41 str. 2 d. papildymas numato, jog tais atvejais, kai su atleistu iš darbo darbuotoju uždelsiama atsiskaityti, darbuotojui už uždelsimo laiką vidutinis darbo užmokestis mokamas ne daugiau kaip tris mėnesius.

2. Darbo apmokėjimo įstatymo 2, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-81. Šio įstatymo projekto 9 straipsnio pataisos parengtos atsižvelgiant į Darbo sutarties įstatymo 24-1 straipsnio siūlomas pataisas. Numatoma, jog tais atvejais, kai prastovoje esantis darbuotojas atsisako siūlomo darbo, kurį jis galėtų dirbti nepakenkdamas savo profesijai, specialybei, kvalifikacijai ir sveikatos būklei, taip pat, kuriam atlikti nereikalingas specialus kvalifikacinis parengimas, jam mokama ne mažiau kaip 0,3 minimalaus valandinio atlygio, o ne visas minimalus valandinis atlygis. Taip pat siūloma papildyti nuostata, jog, jeigu prastovos priežastys yra gamtinės sąlygos, kai saugiai vykdyti darbus neleidžia galiojantys teisės aktai, perkeltų į kitą darbą darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos gali būti numatytos kolektyvinėje ar darbo sutartyje. Įstatymo 11 straipsnis papildomas numatant galimybę mokėti darbo užmokestį darbuotojams vieną kartą per mėnesį. Tačiau, jeigu darbuotojo raštiško prašymo nėra, darbo užmokestis kaip ir anksčiau turi būti mokamas ne rečiau du kartus per mėnesį.

3. Atostogų įstatymo 11 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-82. Komitetas nepritarė 11 straipsnio pakeitimui. Pritarta Atostogų įstatymo 23 straipsnio papildymui nauja dalimi, kurioje siūloma sudaryti galimybę profesinės sąjungos prašymu darbuotojui, profesinės sąjungos nariui, gauti nemokamas iki 3 dienų atostogas per metus švietimui ir mokymuisi.

4. Profesinių sąjungų įstatymo 8 ir 21 straipsnių pakeitimo bei 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-83. Šio įstatymo projekto tikslai sudaryti sąlygas įmonių, įstaigų ir organizacijų profesinėms sąjungoms veikti pagal šakinių ar teritorinių profesinių sąjungų, federacijų ar teritorinių organizacijų įstatus bei sudaryti sąlygas darbuotojų, profesinės sąjungos narių, švietimui. 5. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr.IXP-12(2). Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui nepritarti įstatymo projektui. Komitetas pasirengė svarstyti:

1. Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-184. Buvo nuspręsta komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Dovydėnienę ir V.Fiodorov. Nutarta skelbti spaudoje nuo 2000 12 22 ir svarstyti komitete 2001 m. sausio mėnesį.

2. Atostogų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Atostogų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-185. Buvo nuspręsta komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Dovydėnienę ir V.Fiodorov. Nutarta skelbti spaudoje nuo 2000 12 22 ir svarstyti komitete 2001 m. sausio mėnesį.

Komiteto pirmininkas A.Melianas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2000 12 21.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas