Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2000 12 13)

2000 gruodžio 13 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis. Komitete buvo svarstomi šie įstatymų projektai:

1. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-152. Šio įstatymo projekto pagrindinis tikslas – pakeisti valstybinių socialinio draudimo pensijų mokėjimo tvarką dirbantiems po šių pensijų paskyrimo pensininkams ir sukakusiems senatvės pensijos amžių invalidams, mokant jiems tik pagrindinę pensijos dalį (bazinę pensiją). Komitetas nusprendė patobulinti iniciatorių pateiktą įstatymo projektą siūlant: visiems dirbantiems senatvės pensininkams (nepriklausomai nuo amžiaus ir gaunamo uždarbio) ir sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus invalidams (nepriklausomai nuo gaunamo uždarbio) mokėti pagrindinę pensijos dalį (bazinę pensiją) ir 30 procentų papildomos dalies.

2. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 18, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-153. Šio įstatymo projekto pagrindinis tikslas - sparčiau didinti pensinį amžių. Buvo nuspręsta pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

3. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektas IXP-146. Šio įstatymo projekto tikslas – atskiru specialiu įstatymu reglamentuoti vieną iš svarbiausių socialinio draudimo rūšių - ligos ir motinystės socialinį draudimą. Ligos pašalpai gauti siūloma nustatyti 3 mėn. draudimo stažą, įgytą per paskutiniuosius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutiniuosius 2 metus. Tokiu būdu būtų įgyvendintas pagrindinis draudiminis principas, kai pašalpos gaunamos priklausomai nuo sumokėtų įmokų kiekio, be to, būtų atsižvelgta į daugumos išsivysčiusių Vakarų Europos šalių, kuriose nustatytas minimalus draudimo stažas, patirtį. Motinystės pašalpai gauti siūloma nustatyti 6 mėn. draudimo stažą, įgytą per paskutiniuosius 12 mėn. arba 9 mėn. per paskutiniuosius 2 metus. Kadangi motinystės pašalpa yra ilgalaikė, siūlomas didesnis draudimo stažas negu ligos pašalpos atveju. Siūloma keisti pašalpų skaičiavimo tvarką nustatant ilgesnį laikotarpį (imant 6 paeiliui einančius mėnesius ir skaičiuojant atgal nuo pabaigos užpraeito kalendorinio ketvirčio, buvusio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo, nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų suteikimo mėnesį), pagal kurio draudžiamąsias pajamas apskaičiuojamos ligos bei motinystės (tėvystės) pašalpos. Siūloma pakeisti ligos pašalpos dydį ir skaičiuoti 85 % kompensuojamojo uždarbio. Tai skatintų dirbančiuosius po ligos greičiau grįžti į darbą, nes net ir ilgalaikio sirgimo atveju jie prarastų dalį savo turėtų pajamų. Buvo nuspręsta pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

4. Atostogų įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-147. Šio įstatymo projekto tikslas - priėmus naująjį Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą ir panaikinus nuostatas reglamentuojančias ligos ir motinystės pašalpų mokėjimą Valstybinio socialinio draudimo įstatyme keisti juos lydinčius teisės aktus. Bendru sutarimu buvo nuspręsta pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

5. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-148. Šio įstatymo projekto tikslas - suderinti dviejų įstatymų - Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo - nuostatas. Bendru sutarimu buvo nuspręsta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

6. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 4 straipsnių pakeitimo bei 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 22 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr.IXP -149. Šio įstatymo projekto tikslas - suderinti dviejų atskirų įstatymų - Valstybinio socialinio draudimo ir Ligos ir motinystės socialinio draudimo - nuostatas. Bendru sutarimu buvo nuspręsta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

7. Valstybinių pensijų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-150. Projektu siūloma asmenims, kurie po pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, arba kurie gauna ligos, motinystės (tėvystės) ar bedarbio pašalpas, paskirtųjų pensijų nemokėti. Iniciatoriai siūlė, kad ši nuostata būtų netaikoma pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų gavėjams - ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, labiausiai pasižymėjusiems pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijos dalyviams ir motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms bei gerai išauklėjusioms 10 ir daugiau vaikų. Bendru sutarimu komitetas nusprendė patobulinti iniciatorių pateiktą projektą siūlant: kad ši nuostata būtų netaikoma pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų gavėjoms - motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms bei gerai išauklėjusioms 10 ir daugiau vaikų.

8. Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-151. Šiuo įstatymo projektu siūloma pakeisti vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatas, pagal kurias šiuo metu mokamos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir valstybinės invalidumo pensijos įstatyme įvardintų institucijų pareigūnams ir kariams, išėjusiems iš tarnybos, tačiau po pensijos paskyrimo turintiems pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos arba gaunantiems valstybinio socialinio draudimo ligos (įskaitant ir darbdavio apmokamas ligos dienas), motinystės, motinystės (tėvystės) ar bedarbio pašalpas. Bendru sutarimu komitetas nusprendė patobulinti iniciatorių pateiktą įstatymo projektą siūlant: pensijų gavėjams, kurie po pensijų paskyrimo turi draudžiamųjų pajamų, mokėti 30 procentų dydžio pareigūno ar kario valstybinės pensijos dalį.

Komitetas pasirengė svarstyti:

1. Darbo sutarties įstatymo 4 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-86. Buvo nuspręsta komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Fiodorov ir A.Sysą. Nutarta skelbti spaudoje 2000 12 15 iki 2000 12 20 ir svarstyti komitete 2001 m.

2. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3 ir 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-87. Buvo nuspręsta komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Fiodorov ir A.Sysą. Nutarta skelbti spaudoje 2000 12 15 iki 2000 12 20 ir svarstyti komitete 2001 m.

3. Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 1, 2, 4, 41, straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-100. Buvo nuspręsta komiteto išvadų rengėjais paskirti I.Degutienę ir I.Šiaulienę. Nutarta skelbti spaudoje 2000 12 15 iki 2000 12 20 ir svarstyti komitete 2001 m.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2000 12 21.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas