Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su užsienio šalių ambasadoriais

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2000 12 20

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su užsienio šalių ambasadoriais reziduojančiais Lietuvoje. A.Paulauskas padėkojo visiems diplomatams prisidėjusiems išlaisvinant Lietuvos laivą “Rytas”.

Kalbėdamas apie užsienio politiką, A.Paulauskas pabrėžė, jog naujai išrinktas Seimas laikysis jos tęstinumo. “Visos politinės jėgos pritaria, kad Lietuvos strateginiai prioritetai išliko nepakitę: mes norime tapti Šiaurės Atlanto sutarties Organizacijos (NATO) nare, siekiame integracijos į Europos Sąjungą, stengiamės plėtoti kuo geresnius santykius ir ekonominius ryšius su kaimyninėmis valstybėmis,” – sakė A.Paulauskas.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 21.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas