Lietuvos Respublikos Seimas

2000 m. gruodžio 18 d. posėdis

2000 m. gruodžio 18 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame Komiteto nariai priėmė sprendimą dėl pasirengimo svarstyti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų Nr.IXP-171 ir IXP-171A. Išvadų projekto rengėjais paskirti K.Kuzmickas ir V.Nekrašas. Projektas bus skelbiamas spaudoje, pasiūlymų bus laukiama iki 2001 m. sausio 20 d., svarstymas Komitete vyks sausio 29 arba 31 dieną.
Komitetas (paskirtas papildomu), dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos, Finansų ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, LR Prezidentūros atstovams, svarstė 2001 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektą IXP-10. Komitetas pasiūlė: padidinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamas 23,5 mln. Lt, didinant valstybės biudžeto asignavimus už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis iki 201.7 Lt. už vieną asmenį, atitinkamai padidinti išlaidas 14.5 mln. Lt asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir 9 mln.Lt - už kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones. Taip pat, Komiteto nuomone, turi būti pripažintos valstybės vidaus skolomis SODROS ir valstybės biudžeto 1998 ir 1999 metų įsiskolinimai Privalomojo sveikatos draudimo fondui. Komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybę, siūlydamas vykdyti fizinių asmenų pajamų mokesčio užskaitas tarp Valstybinės ligonių kasos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinės ligonių kasos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos tarpusavio įsiskolinimų užskaitas bei patvirtinti valstybės įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis skaičiavimo metodiką ir peržiūrėti valstybės lėšomis draudžiamųjų kategorijų sąrašą.
Komitetas išklausė Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro direktoriaus pavaduotojo V.Bakasėno bei Sveikatos apsaugos viceministro E.Bartkevičiaus informaciją dėl Valstybinės imunoprofilaktikos programos įgyvendinimo problemų. Kadangi šiai programai 2000 metais skirta nepakankamai lėšų, nesukauptas pakankamas rezervas vakcinų, o kitiems metams numatyta taip pat nepakankami asignavimai, Komitetas nusprendė kreiptis Sveikatos apsaugos ministeriją, siūlydamas, kad tikslinant 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, Valstybinės imunoprofilaktikos programos finansavimui būtų skirtas prioritetas.
Komitetas apsvarstė Seimo peticijų komisijos perduotą pilietės J.Marcinkutės kreipimąsi su pasiūlymais ir pateikė savo nuomonę.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 19.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas