Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. gruodžio 18 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR akcizų įstatymo 2, 3, 5, 5(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-162 .

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti 5 1 straipsnio 1 dalies 22 punktą išdėstyti taip:

“22) suskystintoms dujoms, skirtoms automobilių transportui, - 320 litų už toną.”

2. Pasiūlyti nustatyti, kad akcizą už suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui moka ne įmonės, turinčios licenciją verstis mažmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, o įmonės, užsiimančios analogiška didmenine prekyba.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

LR telekomunikacijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-169 .

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ("už" balsavo 14, "prieš" - 2, "susilaikė" - 1 komiteto narys).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Orechovas.

 

3.SVARSTYTA:

Dėl elektros energijos eksporto į Baltarusiją ir atsiskaitymo už anksčiau pateiktą elektros energiją problemų.

NUSPRĘSTA:

Išklausyta informacija.

 

4.SVARSTYTA:

LR akcinių bendrovių įstatymo 78 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-138 .

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti iniciatoriaus pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 8, "prieš" - 3 komiteto nariai).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

5-6. SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-180, LR komercinių bankų įstatymo 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-183 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

Komiteto išvadų rengėjais paskirti P.Vilką, J.Razmą ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

7-8. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-181, LR įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projekto Nr.IXP-182 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti P.Vilką, J.Razmą ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiems projektams laukia iki 2000 m. gruodžio 31 dienos.

 

9-10.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-171 ir LR tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-171A svarstymui.

NUSPRĘSTA:

Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, S.Burbienę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

11.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-85 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, V.Orechovą ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2000 m. gruodžio 31 dienos.Naujausi pakeitimai - 2000 12 19.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas