Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 12 18 dienos posėdį

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 – 2004 metų veiklos programos skyriuje “Aplinka ir urbanistinė plėtra” įrašyta “kultūros paveldo apsaugos politikos nuostatų ir jų įgyvendinimo strategijos parengimas” ir kai kurie kiti paveldosaugos uždaviniai. Atsižvelgiant į tai, Komitetas surengė pasitarimą dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijų pasidalinimo tarp Aplinkos ministerijos ir Kultūros ministerijos. Posėdyje dalyvavo ir pasisakė kultūros ministras Gintautas Kėvišas, aplinkos ministras Henrikas Žukauskas, Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkė Gražina Drėmaitė, šios komisijos nariai Juozas Pilipavičius ir Napoleonas Kitkauskas, Restauratorių sąjungos pirmininkas Jonas Glemža, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorė Diana Varnaitė. Daugelis pasisakiusiųjų išsakė būgštavimus, kad, priskyrus pagrindines kultūros paveldo apsaugos funkcijas bei jas vykdančias institucijas Aplinkos ministerijos valdymo sričiai, gali iškilti daug papildomų sunkumų ir gresia rimtas pavojus netekti kultūros vertybių. Nutarta šį klausimą papildomai išnagrinėti Kultūros pakomitetyje ir pateikti siūlymus Komitetui.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 18.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas