Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulausko susitiko su Prancūzijos ambasadoriumi Žanu Bernaru Artu (Jean Bernard Harth)

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2000 12 18

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien susitikęs su mandagumo vizitu atvykusiu Prancūzijos ambasadoriumi Ž.B.Artu išreiškė viltį, kad Lietuvos ir Prancūzijos santykių vystymąsi paskatins Seime sukurta tarpparlamentinė ryšių su Prancūzija grupė. Jos nariai, užmezgę kontaktus su kolegomis Prancūzijos Nacionalinėje Asamblėjoje bei Senate, tarpininkaujant abiejų šalių ambasadoriams, galėtų padėti organizuojant Parlamento vadovų abipusius vizitus, aktyviai bendradarbiauti parlamentarų bei komitetų vadovų lygyje.

Seimo Pirmininkas maloniai priėmė Ž.B.Arto pasiūlymą surengti Lietuvos parlamentarams, jų padėjėjams, komitetų patarėjams stažuotes Prancūzijos Senate. Jų metu mūsų šalies atstovams būtų sudaryta galimybė susipažinti su Prancūzijos įstatymų tekstais ir dokumentais, palyginti juos su aktualiausiais šiuo metu Lietuvos Seime svarstomais klausimais. A.Paulauskas sakė, kad toks patyrimas būtų ypač vertingas šiuo metu, kuomet dauguma Seime priimamų įstatymų yra derinami su Europos Sąjungos teisine sistema.

V.Makauskas

396362
Naujausi pakeitimai - 2001 01 05.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas