Lietuvos Respublikos Seimas

2000 12 18 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko LR 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-7 (2) svarstymas. Dalyvavo komiteto nariai – Juozas Raistenskis (komiteto pirmininkas),Vytautas Einoris (komiteto pirmininko pavaduotojas), Vydas Baravykas, Jūratė Juozaitienė, Alfonsas Macaitis, Henrikas Žukauskas ir kviestieji asmenys - Arvydas Dragūnas (Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktorius), ), Danutė Mačiokaitė (Aplinkos ministerijos Finansų skyriaus viršininkė. Nuspręsta: nepritarti siūlomam papildomam, lyginant su pirmuoju įstatymo projektu IXP-7, Aplinkos ministerijai asignavimų sumažinimui 870 tūkst. litų (programai “Bendrosios aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimas” (19.1 progr. 13.04.01 funkc. klasif. kodas) numatytas sumažinimas 300 tūkst. litų, programai “Lietuvos pasirengimas narystei ES” (21.1 progr. 13.04.01 funkc. klasif. kodas) numatytas sumažinimas 570 tūkst.).

Todėl siūlome patikslinti 1 straipsnį, 1 priedėlio dalyje “Išlaidos”:

Šiuos pakeitimus išdėstyti taip:

“Aplinkos ministerija 34881 30826 14885 4055

35751 31696 15057 4055”

Lėšos papildomam finansavimui galėtų būti skirtos iš privatizavimo lėšų šaltinio.

Svarstyme dėl Miškų įstatymo 8,10,14,16,17,18,22,26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-164 dalyvavo - komiteto nariai ir kviestieji asmenys – Imantas Lazdinis (Aplinkos ministerijos viceministras), Valdas Vaičiūnas (Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius). Nuspręsta: pritarti bendru sutarimu Miškų įstatymo 8,10,14,16,17,18,22,26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-164.Aplinkos apsaugos komitete vyko Akcizų įstatymo 2, 3, 5, 5(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IX-162 svarstymas. Dalyvavo komiteto nariai - Juozas Raistenskis (komiteto pirmininkas),Vytautas Einoris (komiteto pirmininko pavaduotojas), Vydas Baravykas, Alfonsas Macaitis, Julius Sabaliauskas (UAB “SIBUR Baltija” konsultantas), Vytautas Gūžys (Susisiekimo ministerijos skyriaus viršininko pavaduotojas), Rimantas Budrys ( PK Aplinkos vadybos instituto direktorius), Andrius Miciukevičius (Finansų ministerijos vyr. ekonomistas). Nuspręsta : nepritarti Akcizų įstatymo 2, 3, 5, 5(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-162 (Balsavimo rezultatai: 3 - už, 2 – susilaikė).

Komitetas nusprendė tęsti svarstymą dėl Medicininių pavojingų atliekų tvarkymo problemų ir jų sprendimo perspektyvų, nes neatvyko Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 18.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas