Lietuvos Respublikos Seimas

20001218d. BFK posėdis

 

    1. Pritarta Seimo nutarimo "Dėl 2001 metais pašauktų karių skyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą vidaus reikalų sistemoje" projektui Nr.IXP-187.
    2.  

    3. Atidėtas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr.IXP-12(2) svarstymas iki 2000 12 20d. komiteto posėdžio.

 

3. Apsvarstytas 2001 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr.IXP-10(2).

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės 2000 12 15 d. posėdyje, apsvarsčius Seimo narių ir Seimo komitetų pasiūlymus LR 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-7(2), nuspręsta projekto IXP-7(2) priėmimui teikti Vyriausybės siūlymą 2001 m. nustatyti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą valstybės biudžeto įmokas už valstybės draudžiamus asmenis- 187,2 lito už kiekvieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį (vietoj buvusios – 182,5 lito) ir padidinti Valstybinei ligonių kasai skiriamus asignavimus 10 000 tūkst. Lt, teikti Seimui svarstyti ir priimti patobulintą Lietuvos Respublikos 2001 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

 

4. Išklausyta LR Vyriausybės atstovų nuomonė dėl pasiūlymų 2001 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr.IXP-7(2) ir Valstybės investicijų programai 2001-2003 m.m.

5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

 

IXP-181

Įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas A.Plokšto A.Skardžius A.Kubilius

IXP-182

Įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas

G.Šivickas A.Plokšto A.Skardžius A.Kubilius

IXP-170

Akcizų įstatymo 3, 5(1) ir 6 straipsnių papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius
Naujausi pakeitimai - 2000 12 18.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas