Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2000 12 14 posėdį

 

Kaimo reikalų komitetas toliau svarstė Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

Nuspręsta pritarti Komiteto pateiktiems pasiūlymams Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui (pridedami).

Komitetas taip pat apsvarstė klausimą "Dėl Lietuvos Respublikos Derybinės pozicijos (Septintasis skyrius) žemės ūkio srityje".

Nuspręsta iš esmės pritarti parengtai Lietuvos Respublikos Derybinei pozicijai (Septintasis skyrius) žemės ūkio srityje ir pasiūlyti Vyriausybei galimai greičiau pradėti derybines procedūras.

PASIŪLYMAI

2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP – 7(2)

    1. Papildyti įstatymo projektą 14 straipsniu:

“14 straipsnis. Kelių fondo lėšų naudojimas Specialiajai kaimo plėtros programai.

Nustatyti, kad 2001 metais iš Kelių fondo lėšų būtų skiriama 6300 tūkst. litų Specialioje kaimo plėtros programoje numatytoms priemonėms įgyvendinti (keliams tiesti ir remontuoti).”

2. Perskirstyti valstybės biudžeto lėšas - iš viso 40 000 tūkst. lt., skiriamas melioracijai ir dirvų kalkinimui (II.Apskritys, atitinkamos apskrities viršininko administracija):

Alytaus - vietoje skaičiaus “1590” įrašyti skaičių “1520”,

Kauno – vietoje skaičiaus “6090” įrašyti skaičių “5480”,

Klaipėdos – vietoje skaičiaus “4640” įrašyti skaičių “5440”,

Marijampolės – vietoje skaičiaus “3579” įrašyti skaičių “3400”,

Panevėžio – vietoje skaičiaus “5650” įrašyti skaičių “5640”,

Šiaulių – vietoje skaičiaus “6836” įrašyti skaičių “6440”,

Tauragės – vietoje skaičiaus “2634” įrašyti skaičių “2880”,

Telšių – vietoje skaičiaus “2093” įrašyti skaičių “2480”,

Utenos – vietoje skaičių “2858” įrašyti skaičių “2920”,

Vilniaus – vietoje skaičių “4029” įrašyti skaičių “3800”.

3. Pritarti Seimo narių V.Velikonio, V.Einorio, M.Pronckaus ir Z.Mačerniaus pasiūlymui iš Privatizavimo fondo skirti melioracijai ir rūgščių dirvų kalkinimui papildomai 40 mln. litų.

 

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas J.Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas