Lietuvos Respublikos Seimas

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS (IŠ SEIMO NUTARIMO DĖL SEIMO I (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS (2000 12 05 NR.IX-65)

Eil.

Nr.

Reg. Nr.

Dokumento projekto pavadinimas

Pranešėjas/ Rengė

Svarstymo data

Siūlo

46.

*

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektas

Atostogų įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 3 straipsnių pakeitimo ir 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

Vyriausybė

gruodžio 7 d.

Vyriausybė,

SRDK

47.

IXP-95

 

 

 

 

 

IXP-96

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 26, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

A.Melianas

gruodžio 21 d.

SRDK

48.

P-2200

 

 

 

P-775(4)A

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 18 ir 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

gruodžio 7 d.

Vyriausybė

49.

Valstybinių pensijų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

gruodžio 7 d.

Vyriausybė

50.

Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

gruodžio 7 d.

Vyriausybė

51.

Garantinio fondo įstatymo 3, 4, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

gruodžio 14 d.

Vyriausybė

52.

IXP-80

 

 

 

 

IXP-81

 

 

IXP-82

 

 

IXP-83

Darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 24(1), 30, 33, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

Darbo apmokėjimo įstatymo 2, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

Atostogų įstatymo 11 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Profesinių sąjungų įstatymo 8 ir 21 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

gruodžio 21 d.

Vyriausybė, EK

53.

IXP-86

 

 

IXP-87

Darbo sutarties įstatymo 4 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

A.Sysas

gruodžio 12 d.

SRDK,

SKF

54.

IXP-100

Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 1, 2, 4 ir 4(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

I.Degutienė, I.Šiaulienė

gruodžio 12 d.

SRDK

55.

P-2928(2)

 

 

P-2929(2)

 

 

P-2930(2)

 

 

P-2931(2)

 

 

P-2932(2)

 

 

 

P-2933(2)

 

 

P-2934

 

 

P-2935

 

 

P-2936

 

 

P-2937

Prezidento rinkimų įstatymo 32 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Prezidento įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo rinkimų įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 5, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Komercinių bankų įstatymo 40 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė,

VVSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausybė,

BFK

 

Vyriausybė,

SRDK

 

 

 

 

 

Vyriausybė,

SRK

gruodžio 5 d.

VVSK

Tekste vartotos santrumpos:

BFK – Biudžeto ir finansų komitetas

SRDK – Socialinių reikalų ir darbo komitetas

SRK – Sveikatos reikalų komitetas

VVSK – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

* – Teisės aktai, susiję su integracija į Europos Sąjungą
Naujausi pakeitimai - 2000 12 15.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas