Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO NEEILINĖS SESIJOS DARBŲ PROGRAMA (IŠ SEIMO NUTARIMO DĖL SEIMO NEEILINĖS SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS (2000 08 22 NR. VIII-1895)

1. Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2350 Gr.).

2. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo projektas (Nr. P-2351 Gr.).

3. Poligrafo naudojimo įstatymo projektas (Nr. P-2251 Gr.).

4. Saugios laivybos įstatymo projektas (Nr. P-2360 Gr.).

5. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 6, 40, 41, 43 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, įstatymo papildymo 12(1) straipsniu ir II skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2361 Gr.).

6. Prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 49, 55, 58, 59, 75, 78, 81, 82 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 10, 53, 54, 56 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2362 Gr.).

7. Vidaus vandenų transporto kodekso 3, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 40, 41, 42, 47 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 4(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. P-2363 Gr.).

8. Hipotekos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2364 Gr.).

9. Muitinės kodekso 2, 38, 39, 113, 125, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 186, 189, 221 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir XII skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2365 Gr.).

10. Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-1953 Gr.).

11. Kelių fondo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2503*).

12. Įmonių bankroto įstatymo projektas (Nr. P-1876(2).

13. Valstybės rezervo įstatymo projektas (Nr. P-2635).

14. Statybos įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2636).

15. Įmonių įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2637).

16. Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2667).

17. Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2097(3).

18. Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2617).

19. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2618).

20. Viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas
(Nr. P-
2619).

21. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(7) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2620).

22. Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2621).

23. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2680).

24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 4, 7, 13 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2681).

25. Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 173(14) straipsniu, 224, 246(1), 259(1) straipsnių pakeitimo ir 173(9) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. P-2682).

26. Įmonių rejestro įstatymo 10(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2683).

27. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2684).

28. Prekyviečių mokesčio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2685).

29. Kelių fondo įstatymo papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas
(Nr. P-2686
).

30. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2687).

31. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 13, 20, 32, 33 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2688).

32. Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2713).

33. Įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2714).

34. Įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas (Nr. P-2715).

35. Komercinių bankų įstatymo 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2716).

36. Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2717).

37. Atostogų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
(Nr. P-2718
).

38. Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2719).

39. Civilinio proceso kodekso 372, 373 straipsnių papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2720).

40. Garantinio fondo įstatymo projektas (Nr. P-2771).

41. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2679).

42. Vartotojų teisių gynimo įstatymo projektas (Nr. P-2722).

43. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2571(2*).

44. Baudžiamojo kodekso 49 straipsnio pakeitimo ir 212 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. P-2757).

45. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 201 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 225 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2758).

46. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2759).

47. Sveikatos sistemos įstatymo 73 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. P-2760).

48. Baudžiamojo kodekso 72 ir 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2666).

49. Religinių rankraštinių tekstų, perrašinėtų išimtinai apeiginei paskirčiai (torų), perdavimo žydų religinėms bendruomenėms ar bendrijoms įstatymo projektas (Nr. P-2755).

50. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2756).

51. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo įstatymo projektas (Nr. P-1895).

52. 1941 m. birželio 23 d. Lietuvos Laikinosios Vyriausybės priimto ir paskelbto pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinimo Lietuvos valstybės teisės aktu įstatymo projektas (Nr. P-2731(3).

53. 1959 metų Europos Tarybos privilegijų ir imunitetų pagrindinio susitarimo Trečiojo protokolo ratifikavimo įstatymo projektas (Nr. P-2782).

54. 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinių pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo įstatymo projektas (Nr. P-2783).

55. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutarties ratifikavimo įstatymo projektas (Nr. P-2765).

56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje ratifikavimo įstatymo projektas (Nr. P-2660).

57. Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimo dėl administracinės tarpusavio pagalbos užtikrinant tinkamą muitinės įstatymų taikymą, užkertant kelią muitinės įstatymų pažeidimams, vykdant šių pažeidimų tyrimą ir su jais kovojant ratifikavimo įstatymo projektas (Nr. P-2743).

58. Tarptautinės konvencijos dėl tarpusavio administracinės pagalbos užkertant kelią muitinės įstatymų pažeidimams, vykdant šių pažeidimų tyrimą ir su jais kovojant (Nairobio konvencijos) ir jos I, II, III, IX, X priedų ratifikavimo įstatymo projektas (Nr. P-2784).

59. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje ratifikavimo įstatymo projektas (Nr. P-2790).

60. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su muitinės įstatymų pažeidimais ratifikavimo įstatymo projektas (Nr. P-2791).

61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su muitinės įstatymų pažeidimais ratifikavimo įstatymo projektas (Nr. P-2792).

62. Laisvųjų sandėlių įstatymo projektas (Nr. P-2795).

63. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2772).

64. Gamtinių dujų įstatymo projektas (Nr. P-2779).

65. Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2780).

66. Mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2781).

67. Protekcinių (apsaugos) priemonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2770).

68. Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2729).

69. Valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2778).

70. Kelių transporto kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2695).

71. Darbo sutarties įstatymo 29 ir 32 straipsnių papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2723).

72. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projektas (Nr. P-2794).

73. Prekių ženklų įstatymo projektas (Nr. P-2800).

74. Civilinio proceso kodekso 136(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2801).

75. Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2749).

76. Baudžiamojo proceso kodekso 91, 92 straipsnių papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2777).

77. Baudžiamojo proceso kodekso166, 169(1), 223, 228 straipsnių papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2786).

78. Seimo nutarimo „Dėl Šiaulių universiteto statuto patvirtinimo“ projektas (Nr. P-2787).

79. Seimo nutarimo „Dėl Kauno medicinos universiteto statuto patvirtinimo“ projektas (Nr. P-2788).

80. Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymo projektas (Nr. P-2796).

81. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2804).

82. Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo projektas (Nr. P-2766).

83. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 7, 12, 15, 18, 19 skyrių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2767).

84. Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2768).

85. Seimo nutarimo „Dėl 1992-2000 m. vyriausybinių finansinės veiklos auditų“ projektas (Nr. P-2803).

86. Aukštojo mokslo įstatymo 11 ir 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2776).

87. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. P-2805).

88. Žemės nuomos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas (Nr. P-2806).

89. Policijos veiklos pagrindų įstatymo projektas.

90. Seimo nutarimo „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugaus eksploatavimo užtikrinimo programos“ projektas.

91. Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 15.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas