Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. gruodžio 11 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR elektros energetikos įstatymo 16, 28, 30, 31, 46, 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr.IXP-113).

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 10, "prieš" - 2, "susilaikė" - 4 komiteto nariai).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Palionis.

2.SVARSTYTA:

LR 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas (Nr. IXP-7(2).

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 8, "prieš" - 1, "susilaikė" - 5 komiteto nariai):

  1. Pritarti Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr.IXP-7(2) ir Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymui dėl papildomo 2 mln. litų asignavimų skyrimo Kauno laisvosios ekonominės zonos išorės struktūros formavimui.
  2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

 • kartu su savivaldybių asociacija sparčiau ir iš esmės išspręsti savivaldybių įsiskolinimų bei tarpusavio atsiskaitymo problemas;
 • išnagrinėti galimybę Šiaulių oro uostui siūlomą papildomai skirti 3 mln. Lt sumą skirti iš Krašto apsaugai skirtų asignavimų;
 • išnagrinėti Seimo nario J.Budrevičiaus pasiūlymą 50 % sumažinti finansavimą atskiroms valstybės institucijoms ir įstaigoms kurios dubliuoja viena kitos funkcijas, bei kurias numatoma palaipsniui apjungti ar likviduoti.

  1. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

 • pateikti kiekvienos savivaldybės mokestinių pajamų prognozių pagrindimą;
 • pateikti 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto lyginamąjį variantą su 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, pajamų ir išlaidų dalyje.

4. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Uspaskich.

Taip pat vyko LR pramoninio dizaino įstatymo papildymo 261 straipsniu įstatymo projekto Nr.IXP-69 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 13.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas