Lietuvos Respublikos Seimas

2000 m. gruodžio 11 d. posėdis

2000 m. gruodžio 11 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui K.Kuzmickui įvyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis.

Pirmu darbotvarkės klausimu buvo svarstomi 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IX P-7(2) ir su juo susiję teisės aktų projektai. Apsvarstyti 2001 m. valstybės biudžeto, valstybės investicijų programos ir kitų projektų pakeitimai po jų svarstymo Vyriausybėje, Komiteto vardu gauti prašymai ir pasiūlymai dėl šių projektų ir pritarta Komiteto pasiūlymams dėl projektų pakeitimų. Pritarta nuostatai, kad Seimas turi tvirtinti visą valstybės investicijų programą, ir atitinkamai siūlyti išbraukti 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto 9 straipsnio 2 dalį. Nutarta pakartotinai siūlyti padidinti valstybės biudžeto asignavimus Valstybinei ligonių kasai už valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis nuo 182.5 Lt iki 201.7 Lt už vieną asmenį. Preliminariai pritarta pasiūlymams dėl lėšų valstybės investicijų programai perskirstymo ir nutarta tęsti įstatymų projektų svarstymą kitame komiteto posėdyje gavus papildomą informaciją iš Sveikatos apsaugos ministerijos.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 13.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas