Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 12 13 dienos posėdį

1. Komitetas pakartotinai svarstė pasiūlymus 2001 m. valstybės biudžeto projektui, kuriuos parengė Švietimo ir mokslo pakomitetis (pirmininkas Gintaras Šileikis) bei Kultūros pakomitetis (pirmininkas Jonas Jučas). Komiteto narys Povilas Jakučionis pristatė savo vardu atskirai įregistruotus siūlymus padidinti biudžeto asignavimus Kultūros vertybių apsaugos departamentui ir Vyriausiajai paminklosaugos komisijai. Finansų ministerijos biudžetinių įstaigų skyriaus viršininkas Antanas Kugelevičius informavo, kad šiandien Vyriausybės posėdyje dar kartą derinami įvairūs siūlymai biudžeto projektui. Tarp kitų svarstomas pasiūlymas nepriimti planuotojo sumažinimo iki 5 procentų pridedamosios vertės mokesčio gyvenamųjų namų statyboms. Jei ši nuolaida nebūtų taikoma, biudžetui tektų dar 70 mln. litų, kuriuos būtų galima skirti papildomai švietimo ir mokslo reikmėms. Jis pakomentavo apie jau padarytus pakeitimus biudžeto projekte. Kultūrai papildomai prašyta skirti 18 mln., tačiau galimybės tiek padidinti šiai sričiai skiriamus biudžeto asignavimus nebuvo, finansavimas padidintas tik 2 mln. Komiteto nariams pasidomėjus, kaip paskirstomos programai “Tradicinių religinių bendrijų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms” skiriamos lėšos, A.Kugelevičius paaiškino, kad jos, remiantis religinių bendrijų įstatymu ir restitucijos aktu, padalinamos 9 oficialiai pripažintoms Lietuvos tradicinėms religinėms bendrijoms, atsižvelgiant į joms priklausančių tikinčiųjų skaičių. Jis informavo, kad Kultūros pakomitečio siūlymas iš tos sumos skirti dalį Kauno Prisikėlimo bažnyčiai atstatyti sutampa su Biudžeto komiteto siūlymu skirti šiai bažnyčiai apie 500 tūkstančių litų.

2 Komitetas dar kartą apsvarstė Aukštojo mokslo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą ir nusprendė teikti Seimui svarstyti Aukštojo mokslo įstatymo 5, 9, 11, 15, 34, 40, 51, 54, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto naują redakciją.

3. Kaimo reikalų komiteto narys Virmantas Velikonis pristatė Atmintinų dienų įstatymo papildymo projektą, kuriame siūloma antrąjį spalio šeštadienį minėti Derliaus dieną. Tai būtų ir žemdirbių, ir žemės ūkio produkcijos perdirbimo darbuotojų šventė. Komitetas šiam siūlymui pritarė bendru sutarimu.

4. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Leonarda Jekentaitė – Kuzmickienė pateikė Komiteto prašytą papildomą informaciją apie šią komisiją.

5. Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkas Edmundas Kulikauskas Komiteto posėdžio dalyviams pristatė Fondo steigėjų sąrašą, Valdovų rūmų atkūrimo projektą ir programą, trumpai referavo apie rūmų atstatymo problemas. Jis pasiūlė sudaryti Seime Valdovų rūmų rėmimo parlamentinę grupę.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 13.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas