Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2000 12 13 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2000 m. gruodžio 11 dieną apsvarstė Seimo narių V. Velikonio, V. Einorio, M. Pronckaus, P. Papovo pateiktą Atmintinų dienų įstatymo I straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo buvo siūloma minėto įstatymo 1 straipsnį papildyti 23 punktu: "23) spalio paskutinysis sekmadienis - Žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės darbuotojų diena". Komitetas iš esmės pritarė idėjai, kad būtų įteisinta tokia atmintina diena, tačiau pasiūlė pagrindiniam Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pakeisti atmintinos dienos pavadinimą bei datą, ją vadinti "Derliaus diena" ir švęsti antrąjį spalio šeštadienį. Iniciatoriai su šiuo pasiūlymu sutiko.

Toliau buvo svarstomas Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Komiteto nariams paprašius papildomos informacijos iš Žemės ūkio ir Finansų ministerijos, svarstyme padaryta pertrauka. Sprendimą dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto numatyta priimti 2000 12 14.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas