Lietuvos Respublikos Seimas

2000 12 11 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė subalansuotos urbanistinės plėtros ir nekilnojamų kultūros vertybių (gamtosaugos ir paminklosaugos) politikos formavimo, valdymo, kontrolės, koordinavimo problemas. Posėdyje dalyvavo komiteto nariai – Juozas Raistenskis (komiteto pirmininkas),Vytautas Einoris (komiteto pirmininko pavaduotojas), Vydas Baravykas, Jūratė Juozaitienė, Alfonsas Macaitis, Henrikas Žukauskas ir kviestieji asmenys – Irena Pilypienė (Vyriausybės kanceliarijos patarėja aplinkosaugos klausimais), Vitas Karčiauskas (Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas), Gražina Drėmaitė (Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkė), Gediminas Jucys (Kultūros vertybių apsaugos departamento kontrolės tarnybos vadovas), Algimantas Gražulis (Kultūros vertybių apsaugos departamento vyr. specialistas), Juozas Lapinskas (Kultūros vertybių apsaugos departamento vyr. specialistas). Nuspręsta: tęsti svarstymą kitame komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 13.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas