Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko pasitarimas dėl galimų veiksmų ekonomikos augimui skatinti

 

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas surengė susitikimą, norėdamas aptarti, kaip įstatymų leidybos kontekste derinami veiksmai, kurie turėtų mažinti nedarbą, kaip Seimas, priimdamas teisės aktus, galėtų paskatinti vykdomąją valdžią kurti užimtumo programas. Kol kas vis daugiau jaunų žmonių, nerasdami, kaip galėtų savo idėjas įgyvendinti Lietuvoje, išvyksta dirbti į užsienį. Tokiu būdu mažėja ne tik intelektualinis šalies potencialas, bet ir jaunų žmonių, kurie neranda darbo tėvynėje ir ieško įvairiausių būdų užsidirbti užsienyje.

Artūras Paulauskas pabrėžė, kad Seimas gali paskatinti užimtumo augimą priimdamas įstatymus, gerinančius verslo aplinką ir sudarančius palankias sąlygas investicijoms. Šios dienos susitikime su finansų ministru Jonu Lionginu, ūkio ministru Eugenijum Maldeikiu, socialinės apsaugos ir darbo ministre Vilija Blinkevičiūte, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku Viktoru Uspaskich, Prezidento patarėju ekonomikos klausimais Audriumi Rudţiu, Seimo Pirmininko konsultante ekonomikos klausimais Margarita Starkevičiūte buvo siekiama suderinti veiksmus su Vyriausybe ir aptarti ne tik ilgalaikius, bet būtent inicijuoti trumpalaikius veiksmus, kad padaugėtų darbo vietų rinkoje.

Susitikime buvo susitarta, kad vienas iš pirmų žingsnių skatinant užimtumo didėjimą, būtų priėmimas įstatymo pataisų, įgalinančių atleisti nuo fizinių asmenų pajamų ir socialinio draudimo mokesčio žmogų, kuriam sukuriama nauja darbo vieta ir jis darbo biržos duomenimis neturi darbo ilgiau negu pusę metų.

Seimo Pirmininką domino, kaip užimtumo programos kuriamos dabar, ar jos grindžiamos atitinkamais tyrimais, ir koks vaidmuo šiose programose tenka ir turėtų tekti Ūkio ministerijai, kadangi ši ministerija turinti koordinuoti savo veiklą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamais pasiūlymais. Pasitarime buvo aptarta galimybė konkrečiai įvardinti viceministrą, kuris kuruotų klausimus, susijusius su užimtumo problemomis.

Seimo Pirmininko A.Paulausko nuomone, rengti būtinų įstatymų pataisas ir įgyvendinti užimtumo programas būtų galima tik tiesiogiai bendradarbiaujant minėtoms ministerijoms ir Seimo komitetams.

Tokių susitikimų tikslas - įvertinti atskirus pasiūlymus, teikiamus valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų, Lietuvos piliečių kompleksiškai, nes šitaip galima sulaukti tinkamo efekto, skatinančio šalies ekonominį augimą.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2000 12 13.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas