Lietuvos Respublikos Seimas

2000 m. gruodžio 6 d. posėdis

2000 m. gruodžio 06 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui K.Kuzmickui įvyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis.

Pirmu darbotvarkės klausimu buvo svarstomi 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas ir su juo susiję teisės aktų projektai IXP-7 - IXP-12 ir 2001 m. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-10. Išklausyti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovų pranešimai ir pasikeista nuomonėmis dėl šių projektų. Nuspręsta tęsti įstatymų projektų svarstymą kitame komiteto posėdyje.

Antru darbotvarkės klausimu buvo svarstytas Sveikatos draudimo įstatymo 25, 26, 27, 28 ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-98(2). Bendru sutarimu buvo nuspręsta pritarti patobulintam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas