Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 12 11 dienos posėdį

Komiteto posėdyje svarstytas 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Posėdyje dalyvavo Komiteto kuruojamų ministerijų ir įstaigų vadovai. Komitetas atkreipė dėmesį į tą faktą, kad pateiktajame įstatymo projekte švietimui numatyta lėšų mažiau, negu buvo 2000 metų biudžete. Buvo nuspręsta įstatymo projekto svarstyti pakomitečiuose, o vėliau svarstymą tęsti kitame Komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 11.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas