Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su Vyskupų konferencijos vadovais

Norėdamas geriau susipažinti kaip visuomenėje vertinamas Azartinių lošimų įstatymo projektas, Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien susitiko su Lietuvos Vyskupų konferencijos vadovais arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi ir vyskupu Jonu Boruta. Lietuvos Vyskupų konferencijos vadovai išdėstė Artūrui Paulauskui savo susirūpinimą dėl lošimo namų legalizavimo ir galimo poveikio visuomenės moralei. Artūras Paulauskas užtikrino, kad šio įstatymo priėmimas tikrai nebus forsuojamas. Aptarinėjant ir tobulinant jo projektą, ypač didelis dėmesys bus kreipiamas lošimo namų veiklos reglamentavimui, specialios kontroliuojančios institucijos kūrimui. Seimo Pirmininkas dar kartą pabrėžė, kad Azartinių lošimų įstatymas turėtų būti plačiau aptartas ir visuomenėje.

Susitikime buvo sutarta, kad, Seime priimant įstatymus, kurie vienaip ar kitaip susiję ir su bažnyčios veikla, būtina bendradarbiauti, keistis nuomonėmis ir įsiklausyti į abiejų pusių argumentus. Kaip prasto susikalbėjimo atvejis buvo paminėtas praeitos kadencijos Seimo priimtas Labdaros ir paramos įstatymas. Dalis jo nuostatų Vyskupų konferencijos vadovų nuomone yra keistinos. Artūras Paulauskas priėmė Vyskupų konferencijos vadovų pateiktas pastabas ir pažadėjo jas išnagrinėti.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 11.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas