Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2000 12 06)

 

2000 m. gruodžio 6 d., pirmininkaujant Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Komiteto posėdis.

Komiteto posėdyje pirmu ir antru darbotvarkės klausimu buvo svarstyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 26, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr.IXP-95 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-96. Šiems įstatymų projektams bendru sutarimu buvo pritarta.

Trečiu darbotvarkės klausimu buvo svarstomas Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-129. Balsų dauguma buvo nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą atmesti, nes Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnyje yra numatytas darbo užmokesčio priedas už tarnybą Lietuvos valstybei, o ne už tarnybą einant tam tikras pareigas. Statutinio valstybės tarnautojo profesinė patirtis ir aukšta kvalifikacija turi būti įvertinta jo užimamomis pareigomis ir priskiriant jį vienai ar kitai pareigybių kategorijai, nuo kurios priklauso tarnautojo pareiginės algos dydis. Be to, Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnyje yra numatytas dar kitas priedas, t.y. priedas už laipsnį, klasę, rangą, kvalifikacinę kategoriją, kuris gali būti mokamas tik statutiniams valstybės tarnautojams pagal jų statusą reglamentuojančius norminius aktus.

Apsvarstęs I (rudens) sesijos Komiteto darbo plano projektą, Komitetas bendru sutarimu planą patvirtino.

Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlymams dėl Seimo statuto redakcijos tobulinimo.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2000 12 08.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas