Lietuvos Respublikos Seimas

2000 12 06 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Lietuvos saugomų teritorijų sistemos efektyvumo įvertinimas, Saugomų teritorijų veiklos finansavimo klausimai, Žemės reformos problemos saugomose teritorijose (diskusija). Posėdyje dalyvavo komiteto nariai – Juozas Raistenskis (komiteto pirmininkas), Vytautas Einoris (komiteto pirmininko pavaduotojas, Jūratė Juozaitienė ir kviestieji svečiai - Rūta Baškytė Pavilnio ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pavaduotoja, Ričardas Baubinas Geografijos instituto direktorius, Vidmantas Bezaras Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas, Algimantas Brazaitis “Tėviškės gamta” redakcijos korespondentas, Laimis Budrys Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius, Gediminas Jucys Valstybinės paminklosaugos komisijos kontrolės tarnybos vadovas, Romualdas Juknys Vytauto Didžiojo universiteto Aplinkotyros katedros vedėjas, Genovaitė Kraujelienė Finansų ministerijos Biudžeto departamento skyriaus viršininkė, Rimvydas Kriukelis Valstybinių parkų institucijų išvystymo projekto vadovas, Algirdas Leišis Dzūkijos nacionalinio parko direktorius, Danutė Navickienė Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas, Giedrius Norvaišas Žemaitijos nacionalinio parko direktorius, Romas Pakalnis Botanikos instituto direktorius, Algirdas Panavas Aukštaitijos nacionalinio parko direktorius, Vladas Portapas Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorius, Gediminas Raščius Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos skyriaus viršininkas, Rimvydas Tamulaitis Kurtuvėnų regioninio parko direktorius, Valdas Vaičiūnas Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos direktorius.

Vidmantas Bezaras Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas informavo komitetą apie saugomas teritorijas bei svarbiausias jų problemas bei pabrėžė, kad daug problemų sukėlė 1999 05 13 Seime priimta Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisa, leidusi grąžinti žemę ekvivalentu saugomose teritorijose čia žemės neturėjusiems ir negyvenusiems žmonėms. Po diskusijų nuspręsta: prašyti Aplinkos ministerijos ir Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos pateikti siūlymus bei galimus sprendimus, kurie padėtų geriau spręsti saugomų teritorijų problemas.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 07.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas