Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

 

2000 m. gruodžio 6 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR akcinių bendrovių įstatymo 78 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr. IXP-138) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti P.Vilką, R.Burbienę ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2000 m. gruodžio 13 dienos.

 

2.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr.VIII-1456 "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms, sąrašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo ir papildymo " projekto (Nr.P-2909) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (Nr. IXP-7(2)) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Uspaskich, V.Greičiūną ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

4.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2000 12 11) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2000 12 11) darbotvarkę (pritarta bendru sutarimu).

5.SVARSTYTA:

LR Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutarties dėl prekybinės laivybos ratifikavimo įstatymo projektas (Nr.IXP-91).

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (pritarta bendru sutarimu).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas D.A.Barakauskas.

 

6.SVARSTYTA:

LR Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutarties dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu ratifikavimo įstatymo projektas (Nr.IXP-92).

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui (pritarta bendru sutarimu).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas D.A.Barakauskas.

 

7.SVARSTYTA:

LR Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje ratifikavimo įstatymo projektas (Nr.IXP-63).

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (pritarta bendru sutarimu).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

8.SVARSTYTA:

LR Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Baltarusijos Respublikos krovinių tranzito, naudojantis LR uostais ir kita transporto infrastruktūra, sąlygų ratifikavimo įstatymo projektas (Nr.IXP-64).

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (pritarta bendru sutarimu).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

9.SVARSTYTA:

Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų ratifikavimo įstatymo projektas (Nr.IXP-66).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 13, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Sinkevičius.

 

10.SVARSTYTA:

LR elektros energetikos įstatymo 16, 28, 30, 31, 46, 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr.IXP-113).

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertaruką.

 

11. SVARSTYTA:

Pasitarimas su Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos verslininkais "Gamintojų ir perdirbėjų problemos ir jų sprendimo būdai".

Pasitarime dalyvavo Seimo nariai, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos įmonių atstovai, kitoms asocijuotoms struktūroms priklausantys verslininkai, ministerijų atstovai. Įmonių vadovai išsakė netobulų eksporto procedūrų, darbdavių veiksmus varžančių darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, įteisinto privalomo audito, apmokestinimo Kelių mokesčiu ir kitas problemas.

Kauno apskrities Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Prezidiumo narė piktinosi verslą kontroliuojančių institucijų priekabiavimu,žema kontrolierių kvalifikacija.

Šventosios žvejų asociacijos atstovas V.Butavičius siūlė verslininkams patiems imtis iniciatyvos ir sukurti pavienių ūkio šakų strategijas.

Ekonomikos komiteto pirmininkas V.Uspaskich siūlė pagalvoti, kaip sujungti jėgas ir išnaudoti tobulintiną Lobistinės veiklos įstatymą. Taip pat teigė, kad nori sukurti projektą, kuris paskatintų verslininkus susivienyti - jo nuomone, tai padaryti paskatintų siūlymas nustatyti 0,5% visų mokamų mokesčių mokestį asocijuotai struktūrai.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 07.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas