Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2000 12 06 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2000 m. gruodžio 6 dieną surengė Žemės ūkio finansavimo strategijos įstatymo projekto klausymus, kurių metu buvo išnagrinėti šiam projektui pateikti pasiūlymai. Šio įstatymo projekto svarstymas Komitete numatytas gruodžio 11 d. 12 val.

Komitetas posėdyje apsvarstė Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektą Nr. P-1369(4). Svarstant šį klausimą, buvo pakviesti ir dalyvavo Draudikų asociacijos prezidentas L. M. Stankevičius, Žemės ūkio inžinierių sąjungos pirmininkas J. Liaukonis, Draudimo priežiūros tarnybos prie FM direktorius E. Vasilis - Vasiliauskas, draudimo įmonės "Preventa" direktorius B. Jablonskis. Posėdyje buvo aptarti Komiteto parengti pasiūlymai šio įstatymo projekto tobulinimui. Kadangi buvo pateikta daug papildomų pastabų bei pasiūlymų, nuspręsta svarstyme daryti pertrauką ir svarstymą baigti sekančiame posėdyje (gruodžio 11 d.)

Be to, apsvarstytas Komiteto pirmininko J. Kraujelio pateiktas Akcizų įstatymo 3, 5' ir 6 straipsnių papildymo įstatymo projektas. Nuspręsta pritarti J. Kraujelio parengtam Akcizų įstatymo 3, 5' ir 6 straipsnių papildymo įstatymo projektui.

Teikiamo projekto tikslas - akcizo mokesčiu neapmokestinti žemės ūkyje naudojamų dyzelinių degalų. Šiuo metu dyzeliniai degalai apmokestinami taikant 560 litų už toną akcizo tarifą. Priėmus teikiamą projektą, sumažėtų degalų kaina, pigiau pagaminti žemės ūkio produktai būtų konkurencingesni pasaulio rinkose.

 

Kaimo reikalų komitetas
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas