Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko pozicija dėl parlamentinės ryšių grupės su Baltarusija iniciatyvos

 

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos Seime nėra sudaryta kokia nors grupė palaikyti ryšius su naujai išrinkta Baltarusijos Aukščiausiąja Taryba, dėl kurios išrinkimo Europos Sąjunga yra pareiškusi apgailestavimą, kad “Baltarusijos valdžia nepakankamai atsižvelgė į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Europos Sąjungos ir Europos Tarybos bendrai suformuluotas rekomendacijas”(dėl politinio pasitikėjimo atmosferos, opozicijos galimybių naudotis valstybine žiniasklaida ir kt.).

Parlamentinės grupės nariai, atstovaudami savo rinkėjams, gali daryti įtakos demokratinių procesų raidai kaimyninėje valstybėje, su kuria Lietuvos Vyriausybė palaiko pragmatinio pobūdžio būtinus santykius.

Seimo Pirmininkas siūlo neinterpretuoti gruodžio 5 dieną paskelbtos ryšių su Baltarusija grupės inicijavimo* Seime kaip tiesioginio kontakto su Baltarusijos parlamentu ir dar kartą pabrėžia Seimo uţsienio reikalř komitetui, Seimo nariams, kad būtina nuosekliai laikytis tarpusavio suderintos pozicijos, atitinkančios Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą.

 

* Remiantis Seimo Statutu, kol kas grupė dar nėra įregistruota, tik paskelbta jos sukūrimo iniciatyva.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 06.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas