Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su Infobalt asociacijos vadovais

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2000 12 05

Seimo Pirmininkas susitiko su Infobalt asociacijos vadovais ir aptarė informacijos ir ryšių technologijų problemas Lietuvoje. Susitikime buvo pažymėta, kad nors valstybė informacijos ir ryšių technologijoms išleidžia nemažai lėšų, jos panaudojamos neefektyviai ir laukiamų rezultatų dar nematyti. Infobalt vadovai mano, kad tokia situacija susiklostė todėl, kad nėra institucijų koordinuojančių įvairių žinybų veiklą informacinių technologijų srityje. Susitikime buvo svarstomas ketinimas sukurti Seimo komisiją, o ateityje - komitetą galėsiantį priimti strateginius sprendimus šioje srityje.

Susitikime buvo kalbėta ir apie kompiuterinių programų legalizavimą Lietuvoje. Buvo pripažinta, kad pirmieji žingsniai siekiant legalizavimo neturėtų būti ypač drastiški – tokie kaip kompiuterių konfiskacija arba baudos galinčios sukelti įmonės bankrotą. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu reikėtų suformuoti vartotojų nuomonę dėl nepakantumo piratinėms programoms ir sudaryti palankias sąlygas įsigyti ir naudotis legalia produkcija.

Susitikime buvo pažymėta, kad Lietuva kol kas atsilieka nuo Estijos ir Latvijos pagal tai, kiek gyventojai nuolat naudojasi Internetu. Infobalt viceprezidentas Juozas Zalatorius pasiūlė naudojantis jau esančių žinybinių informacinių tinklų pagrindu sukurti valstybinį tinklą, kuris suteiktų vartotojams galimybę turėti alternatyvą Telekomo siūlomoms paslaugoms naudojantis Internetu.

Vytautas Makauskas

Tel.: 396013
Naujausi pakeitimai - 2000 12 05.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas