Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba per Čekijos Respublikos Senato pristatymą Lietuvos Seime

2000 12 05

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba per Čekijos Respublikos Senato pristatymą Lietuvos Seime

Gerbiamasis Pone Ambasadoriau,

Gerbiami Seimo nariai,

Naudodamasis proga, noriu pasveikinti Čekijos Senato prisijungimą prie mūsų sumanymo pristatyti Europos šalių parlamentus.

Tikiuosi, kad ne tik mūsų politikai, bet ir gyventojai, susipažindami su Jūsų parlamentarizmo raida, galės įsivaizduoti akivaizdų geopolitinį ryšį nuo Baltijos jūros, iš Vilniaus iki Vyšegrado.

Norėtume su Čekijos Respublikos parlamentu iš tikrųjų palaikyti glaudų aktyvaus bendradarbiavimo ryšį, kuris pastaraisiais metais mums atrodo itin svarbus netgi besirengiant eilinei NATO Parlamentinės asamblėjos sesijai pavasarį.

Tačiau Lietuvai ji nėra eilinė, kadangi vyks Vilniuje. Tad tikimės, kad Čekijos parlamentarai padės politinį šio įvykio kontekstą sustiprinti, atsižvelgę, kad renginys vyks šalyje, pretenduojančioje tapti Šiaurės Atlanto Aljanso nare.

Pone Ambasadoriau, dėkoju ir už Jūsų iniciatyvas; manau taip pat, kad naudingai bendradarbiausime su Jumis šia linkme. Kviečiu Jus tarti žodį ir atidaryti Čekijos Senato parodą Lietuvos Seime.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 05.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas