Lietuvos Respublikos Seimas

2000 12 04 d. BFK posėdis

 

 

 

 

SVARSTYTA:

1. Informacija dėl racionalesnio valstybės lėšų panaudojimo transporto išlaidoms biudžetinėse institucijose.

NUSPRĘSTA:

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas siūlo:

LR Seimo Valdybai

1. Nekeisti Seimo kanceliarijos transporto skyriaus teisinio statuso.

2. Pasiūlyti LR Seimo kanceliarijos transporto skyriui aukciono būdu parduoti automobilius, kuriais naudojosi LR Seimo nariai, pagal LR Seimo narių darbo sąlygų įstatymą.

3. Pasiūlyti Seimo kanceliarijos transporto skyriui apsvarstyti galimybę sumažinti turimų automobilių aptarnavimo bei remonto išlaidas, atsisakant (parduodant) kitus nereikalingus automobilius.

4. Dėl automobilių skaičiaus sumažėjimo ir įvertinant tai, kad bendragamybinės išlaidos ir gamybiniai pajėgumai nesikeis, pasiūlyti Seimo kanceliarijos transporto skyriui sudaryti sutartis su sekančioms valstybinėms institucijoms dėl jų balanse esančių automobilių aptarnavimo ir remonto paslaugų:

a) LR Seimo kontrolierių įstaiga.- 6 a/m;

b) LR Konstitucinis teismas –6 a/m;

c) LR Aukščiausiasis teismas – 4 a/m;

d) Vyriausioji rinkimų komisija –2 a/m;

e) Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierių tarnyba –1-2 a/m;

f) Vaiko teisių apsaugos kontrolierių įstaiga – 1-2 a/m;

g) V. Į. Seimo leidykla “ Valstybės žinios “ – 2 a/m;

h) V. Į. “ Greminta”- 1 a/m.

LR Vyriausybei

Pasiūlyti LR Vyriausybei revizuoti LR Vyriausybės 1998m. lapkričio 17d. nutarimą Nr. 1341 “ Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose “ ir išnagrinėti galimybę nustatyti maksimaliai leidžiamus nuvažiuojamų kilometrų limitus. Be to, siūlome institucijoms optimizuoti turimų savo balanse automobilių skaičių ir papildomai išnagrinėti vairuotojų skaičiaus būtinumą.

Taip pat siūlome LR Vyriausybės kanceliarijai ir kitoms biudžetinėms organizacijoms išnagrinėti galimybę nuomuoti automobilius iš Seimo kanceliarijos transporto skyriaus.

LR Prezidentūrai

Pasiūlyti apsvarstyti galimybę sumažinti turimų automobilių aptarnavimo bei remonto išlaidas:

1) atsisakant LR Prezidento kanceliarijos balanse esančio automobilių garažo bei jo paslaugų ir visas šias paslaugas pavedant atlikti Seimo kanceliarijos transporto skyriaus garažui;

2) atsisakant (parduodant) nereikalingus automobilius;

3) mažinant automobilių vairuotojų skaičių.

SVARSTYTA:

2. Dėl LR Seimo, LR Prezidentūros ir LR Vyriausybės įstaigose prašomų kompiuterinei technikai įsigyti lėšų poreikio ir jų tikslingumo.

NUSPRĘSTA:

I. Pasiūlyti LR Seimui, LR Prezidentūrai ir LR Vyriausybei:

  1. Ruošiant kompiuterinės įrangos įsigijimo projektus taikyti konkursinį principą;
  2. Kompiuterinės technikos įsigijimą tikslinga organizuoti centralizuotai;
  3. Lėšas skirti pateikus detalias, įrangos būtinumą pagrindžiančias sąmatas;
  4. Įvesti už šiuos darbus atsakingų pareigūnų personalinę atsakomybę ir jų kontrolę.

  1. Pasiūlyti LR Vyriausybei, esant galimybei, 2001 metams skirti 483 tūkst. litų LR Prezidentūros kompiuterinių sistemų finansavimui.
  2. Atkreipti LR Vyriausybės dėmesį į tai, kad nėra institucijos, kuri koordinuotų valstybės institucijų kompiuterinių sistemų kūrimo ir derinimo klausimus.

3. Biudžeto ir finansų komiteto nariai ir Finansų ministerijos atstovai aptarė LR Vyriausybės patobulintą Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-13 (2).

  1. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-65

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje ratifikavimo įstatymo projektas

A.Skardžius A.Kubilius

IXP-90

Seimo nutarimo "Dėl aukštųjų mokyklų įsiskolinimų 1999 - 2000 metais" projektas

A.Skardžius Alg.Butkevičius

IXP-59

Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis

B.Bradauskas

IXP-36

Žemės ūkio finansavimo strategijos įstatymo projektas

G.Šivickas

A.Kubilius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2000 12 04.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas