Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. gruodžio 4 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

1979 metų Tarptautinės jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencijos ratifikavimo įstatymo projektas (Nr.IXP-37).

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui (pritarta bendru sutarimu).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Greičiūnas.

 

2-5.SVARSTYTA:

LR darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 241, 30, 33, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-80;

LR darbo apmokėjimo įstatymo 2, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-81;

LR atostogų įstatymo 11 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-82;

LR profesinių sąjungų įstatymo 8 ir 21 straipsnių pakeitimo bei 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-83.

NUSPRĘSTA:

1. Grąžinti įstatymų projektus iniciatoriams, kadangi įstatymų projektai nebuvo suderinti Trišalėje taryboje ("už" balsavo 7, "prieš" - 7 komiteto nariai, todėl balsavimo rezultatus lėmė pirmininkaujančio V.Greičiūno balsas).

2. Komiteto paskirta pranešėja B.Vėsaitė.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-59 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR intelektinės nuosavybės apsaugos prekių importo ir eksporto srityje įstatymo projekto Nr.IXP-67 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Vazbį, K.D.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR pramoninio dizaino įstatymo papildymo 261 straipsniu įstatymo projekto (Nr.IXP-69) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Vazbį, K.D.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2000 m. gruodžio 5 dienos.
 3.  

  9.SVARSTYTA:

  Pasirengimas LR elektros energetikos įstatymo 16, 28, 30, 31, 46, 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-113) svarstymui.

  NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, V.Orechovą ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko LR valstybės valdymo kontrolės išlaikymo strateginiuose ūkio objektuose įstatymo projekto Nr. IXP-16 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 04.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas