Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2000 11 29)

2000 m. spalio 29 d. pirmininkaujant LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko komiteto posėdis.

Pirmu klausimu komitetas svarstė Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos veiklą. Buvo nuspręsta siūlyti Seimui nutraukti komisijos veiklą.

Antru klausimu buvo svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos” projektas Nr.IXP-120. Bendru sutarimu buvo nuspręsta siūlyti Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos dalį “Socialinė apsauga, darbas” papildyti šiais įstatymų projektais:

1) Darbo sutarties įstatymo 4 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr.IXP-86, Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3 ir 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr.IXP-87;

2) Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 1, 2, 4 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr.IXP-100;

3) Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektą lydinčiais įstatymų projektais: Atostogų įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 3 straipsnių pakeitimo bei 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 22 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektu.

Apsvarsčius klausimą dėl Socialinių reikalų ir darbo komiteto pakomitečio sudarymo, komitetas nusprendė suformuoti Socialinio draudimo pakomitetį ir siūlyti Seimui sudaryti Verslo ir užimtumo komisiją.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2000 12 01.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas