Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. lapkričio 29 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

"Dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo".

NUSPRĘSTA:

  1. Klausimo svarstyme daryti pertrauką.
  2. Pasiūlyti LR Vyriausybei imtis visų įmanomų teisinių priemonių, siekiant užkirsti kelią nenaudingam Lietuvai sandoriui dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo.

 

2.SVARSTYTA:

Dėl kainų suskystintoms dujoms didinimo pagrįstumo.

NUSPRĘSTA:

1. Konstatuoti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis nurodo, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai gerovei. Per 2000 metus suskystintų dujų kaina išaugo beveik 2 kartus, tarp jų suskystintoms dujoms balionuose - daugiau kaip 2 kartus. Tai pažeidžia Lietuvos vartotojų interesus.

2. Pasiūlyti LR Vyriausybei:

  1. liberalizuoti naftos produktų importą, panaikinant importo muito mokestį;
  2. sumažinti dabar esantį licencijos mokestį arba būsimos valstybinės rinkliavos dydį už teisę užsiimti didmenine ir mažmenine naftos produktų prekyba;
  3. suskystintoms dujoms įvesti akcizo mokestį ne didesnį kaip 360 Lt už toną;
  4. išnagrinėti galimybes ir tikslingumą nustatyti valstybės reguliuojamas kainas suskystintoms dujoms, naudojamoms apšildymo reikmėms.

 

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR valstybės valdymo kontrolės išlaikymo strateginiuose ūkio objektuose įstatymo projekto (Nr.IXP-16) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, V.Karbauskį ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2000 m. gruodžio 5 dienos.

 

4-5.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutarties dėl prekybinės laivybos ratifikavimo įstatymo projekto (Nr.IXP-91), LR Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutarties dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu ratifikavimo įstatymo projekto (Nr.IXP-92) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti D.A.Barakauską, J.Budrevičių ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2000 m. gruodžio 4 dienos.

 

 6-7.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje ratifikavimo įstatymo projekto (Nr.IXP-63), LR Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Baltarusijos Respublikos krovinių tranzito, naudojantis LR uostais ir kita transporto infrastruktūra, sąlygų ratifikavimo įstatymo projekto (Nr.IXP-64) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Vilką, V.Orechovą ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2000 m. gruodžio 4 dienos.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų ratifikavimo įstatymo projekto (Nr.IXP-66) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, R.Sinkevičių ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2000 m. gruodžio 4 dienos.

 

9.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2000 12 04) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2000 12 04) darbotvarkę (pritarta bendru sutarimu).

 

10-13.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 241, 30, 33, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-80, LR darbo apmokėjimo įstatymo 2, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-81, LR atostogų įstatymo 11 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-82, LR profesinių sąjungų įstatymo 8 ir 21 straipsnių pakeitimo bei 13 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-83 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Vilką, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2000 11 30.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas