Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 11 29 dienos posėdį

1. Komiteto narys Vytautas Kvietkauskas pristatė naują Visuomenės informavimo įstatymo 27 ir 39 straipsnių pakeitimo ir papildymo projektą, kuriame teikiamos dvi nedidelės pataisos, kurias inicijavo Lietuvos derybininkus konsultuojantys Europos Komisijos ekspertai. Nutarta Komiteto vardu pateikti šį projektą Seimui.

2. Komitetas kaip papildomas apsvarstė Seimo nutarimo “Dėl aukštųjų mokyklų įsiskolinimų 1999 – 2000 m.” projektą IXP-90. Komitetas nusprendė teikti Seimo Biudžeto ir finansų komitetui svarstyti naują šio Seimo nutarimo projekto redakciją.

3. Svarstant Aukštojo mokslo įstatymo pataisų įstatymo projektą posėdyje dalyvavo Rektorių konferencijos prezidentas prof. Juozas Antanavičius, švietimo ir mokslo viceministras dr. Albertas Žalys, Mokslo tarybos pirmininkas prof. Kęstutis Makariūnas, Mokslo tarybos narys prof. Rimantas Sližys, patarėjas dr. Jonas Puodžius, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas Paulius Jankauskas. Komitetas, atsižvelgęs į Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos išvadas, nusprendė teikti Seimui svarstyti naują Aukštojo mokslo įstatymo 9, 11, 15, 32, 40, 51, 54, 56, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto redakciją.

4. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Leonarda Jekentaitė – Kuzmickienė informavo Komiteto narius apie šios Komisijos veiklą, UNESCO remiamus projektus, jų atrankos principus. Ji paprašė pasiūlyti į Komisiją keturis asmenis, kurie pagal Komisijos įstatus turi būti Komiteto teikiami, taip pat inicijuoti Vyriausybės tvirtinamų įstatų pakeitimus, kurie padėtų užtikrinti pastovesnę Komisijos sudėtį ir reguliarų jos atsinaujinimą. Komitetas paprašė papildomos informacijos apie Komisijai teikiamus projektus, jos administraciją ir jos finansavimą. Nutarta pakartotinai svarstyti klausimus dėl Komisijos narių ir įstatų pakeitimo gavus papildomą informaciją.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2000 11 29.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas