Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko A.Paulausko kalba konferencijoje "Moterys sprendimų priėmimo procese"

2000 lapkričio 29

Seimo Pirmininko A.Paulausko kalba konferencijoje "Moterys sprendimų priėmimo procese":

Gerbiamosios Konferencijos dalyvės,

Seimo svečiai,

Moters vaidmuo mūsų visuomenėje per pastarąjį šimtmetį kito lygiai taip pat, kaip ir mūsų valstybės demokratiniai procesai.

Jau Steigiamajame Seime 1920 metais dirbo pirmosios politikės. Jų išrinkimas apskritai Lietuvoje nekėlė nuostabos, nors, kaip žinote, kai kuriose Europos valstybėse amžiaus pradžioje moterys (kaip, tarkim, sufražistės) labai sunkiai iškovojo teisę dalyvauti rinkimuose ir būti renkamoms.

Vien turėdami valstybėje Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, galime įvaizdžio prasme atrodyti pažangūs. Bet iš jos veiklos aiškėja, kad ir moterų, ir vyrų elementarių žmogaus teisių kontekste yra ką spręsti įvertinant mūsų ankstesnius įstatymus bei Vyriausybės nutarimus, o tuo labiau - būtina atsižvelgti, projektuojant naujus teisės aktus.

Taigi iš tikrųjų ir šios konferencijos pavadinime įžvelgiu tikrai užkoduotą problemą: moteris gali dalyvauti politikoje svarstant sprendimų projektus, bet ar šis dalyvavimas turi svarbios įtakos juos priimant?

Savaime bet kurios valstybinės, socialinės problemos sprendimui negali turėti įtakos tik pareigūno lytis. Kita vertus, yra specifiniai patyrimo, o ypač - visuomeninio statuso ir tradicijų aspektai, kurie gali būti netgi lemiantys besikeičiant vertinimais, nuomonėmis.

Juk kai kuriose demokratinių šalių aukštosiose mokyklose tarp socialinių mokslų atskirai studijuojami ir tokie kursai, kaip moterų vaidmuo žurnalistikoje. Kitaip tarus, bandoma tam tikroje profesijoje išskirti moters įtaką informacijos atrankai, jos vaidmenį informaciją pateikiant. Matyt, panašiai būtų galima pasakyti apie moters įtaką politikoje.

Svarbiausia - ar valstybės įstatymais sudaroma pakankamai būdų ir galimybių asmenybės saviraiškai? Juk mūsų visuomenės jau nebestebina moteris - vadovė. Vadinas, sprendimų reikšmę gali nulemti dalyvio aktyvumas.

Ar moteris aktyvi sprendimų priėmimo procese?

Pateikdamas šį klausimą linkiu konferencijos dalyvėms šioje svarbiausioje Lietuvos valstybės salėje - svarbiausioje sprendimų priėmimo prasme - domaus darbo.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 29.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas