Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 27 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) pasirengimas svarstymui. Posėdyje dalyvavo: komiteto nariai - Vytautas Einoris (komiteto pirmininko pavaduotojas), Vydas Baravykas, Jūratė Juozaitienė, Alfonsas Macaitis, Juozas Raistenskis (komiteto pirmininkas), Kęstutis Skamarakas, Henrikas Žukauskas ir kviestieji asmenys - Vidmantas Bezaras Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus pavaduotojas, Valdas Vaičiūnas Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius. Po diskusijų nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V.Einorį, J.Raistenskį, A.Macaitį; prašyti Seimo Teisės departamento pateikti išvadas dėl Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto IXP-59prašyti Seimo Biudžeto ir finans, Ekonomikos, Kaimo reikal, Valstybės valdymo ir savivaldybi komitetø bei Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamento, Generalinės miškų urėdijos, Ekologijos instituto, Lietuvos miškų instituto, Miškotvarkos instituto, Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto, Lietuvos miškininkų sąjungos, Lietuvos miškų savininkų asociacijos, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, Lietuvos žaliųjų judėjimo ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto IXP-59 iki 2000 m. gruodžio 18 d.; surengti Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto IXP-59 klausymus 2000 m. gruodžio 20 d.; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projektui IXP-59 laukia iki 2000 m. gruodžio 18 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. sausio 3 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto IXP-59 svarstymo data Komitete 2001 m. sausio 8 d.

Vyko diskusija dėl Žuvininkystės įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Posėdyje dalyvavo: Laimis Budrys Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius, Viktoras Butavičius Šventosios žvejų asociacijos prezidentas, Kęstutis Motiekaitis Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyriaus viršininkas, Jonas Pašukonis Aplinkos ministerijos Žuvų išteklių departamento direktorius, Remigijus Sakas “Klaipėdos žvejų” asociacijos pirmininkas, Albertas Skerniškis Aplinkos ministerijos Žuvų išteklių departamentas, Vytautas Vaitiekūnas Žuvininkystės departamento direktorius, Jonas Vyšniauskas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas, Pavelas Žąsytis Pajūrio krašto žvejų asociacijos prezidentas, Feliksas Žemulis “Lietuvos ryto” korespondentas. Išklausius Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų ir Klaipėdos žvejų asociacijos atstovų pasiūlymus bei išsakytas nuomones, nuspręsta: prašyti Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos paruošti Žuvininkystės įstatymo pataisas, kad būtų išvengta galimų šio įstatymo skirtingų interpretavimų tiek mėgėjiškos žvejybos, tiek kitose žuvininkystės srityse ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, o jai pritarus, Seimui.

Komitetas pritarė Aplinkos apsaugos komiteto I (rudens) sesijos darbų programai (visą programą galima rasti Aplinkos apsaugos internetiniame puslapyje).
Naujausi pakeitimai - 2000 11 29.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas