Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. lapkričio 27 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

Tarptautinės atominės energijos agentūros statuto 6 ir 14 straipsnių pakeitimų ratifikavimo įstatymo projektas (Nr.P-2878).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 17 komiteto narių).

  1. Komiteto paskirta pranešėja K.D.Prunskienė.

 

2.SVARSTYTA:

Dėl pakomitečių Ekonomikos komitete.

NUSPRĘSTA:

Klausimo svarstyme daryti pertrauką.

 

3.SVARSTYTA:

Dėl pasiskirstymo kuruojamomis sritimis ir valstybės valdymo institucijomis.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Ekonomikos komiteto narių pasiskirstymui kuruojamomis sritimis ir valstybės valdymo institucijomis.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas 1979 metų Tarptautinės jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencijos ratifikavimo įstatymo projekto svarstymui (Nr.IXP-37).

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, V.Greičiūną ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

Dėl Ekonomikos komiteto atstovo Valstybinėje užsienio paskolų komisijoje.

NUSPRĘSTA:

Ekonomikos komiteto atstovu Valstybinėje užsienio paskolų komisijoje paskirti J.Veselką (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2000 11 28.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas