Lietuvos Respublikos Seimas

2000 m. lapkričio 27 d. posėdis

Š.m. lapkričio 27 dieną įvyko Komiteto posėdis, kuriame Komiteto nariai dar kartą apsvarstė pasiūlymus dėl Seimo statuto pakeitimų. Pateikti pasiūlymai tiems straipsniams, kurie reglamentuoja komitetų darbą, Sveikatos reikalų komiteto veiklos kryptis, projektų svarstymo procedūrą. Taip pat apsvarstyti pasiūlymai dėl Seimo statuto pakeitimo, numatant galimybę Seimo nariui užsiimti gydytojo medicinos praktika. Galutinis sprendimas bus priimtas kitame komiteto posėdyje.
Taip pat vyko diskusija dėl farmacinės veiklos problemų. Posėdyje dalyvavę Lietuvos farmacijos sąjungos, Vaistų gamintojų, Vaistinių asociacijos "Provifarma" ir kitų organizacijų atstovai išsakė savo abejones dėl kai kurių Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos sprendimų tikslingumo ir ekonominio efektyvumo bei pateikė pasiūlymus dėl galimų sprendimų. Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos atstovai atsakė į posėdžio dalyvius klausimus dėl įsiskolinimų vaistinėms, vaistų kainodaros, greitesnio Farmacinės veiklos įstatymo pakeitimo rengimo, vaistinių privatizavimo ir kt. Posėdyje dalyvavęs Sveikatos apsaugos viceministras V.Radavičius sakė, kad pateikta informacija - gera medžiaga tolimesniam SAM ir Valstybinės ligonių kasos darbui, sprendžiant šios srities problemas.
Komiteto nariai iš esmės pritarė pateiktam neetatinių Komiteto ekspertų sąrašui ir įpareigojo Komiteto sekretoriato darbuotojus suderinti dėl siūlomų kandidatų sutikimo būti ekspertais.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 27.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas