Lietuvos Respublikos Seimas

2000 m. lapkričio 22 d. posėdis

Š.m. lapkričio 22 dieną įvyko Komiteto posėdis, kuriame diskutuota dėl privačių ir valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos galimybių suvienodinimo galimybių. Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, Finansų ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Privačių medicinos įstaigų asociacijos atstovai. Posėdžio dalyviai sutarė, kad reikia peržiūrėti ir keisti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, kurios reglamentuoja Pridėtinės vertės mokesčio taikymą sveikatos priežiūros paslaugoms, kurias teikia ne Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat tobulinti įkainių nustatymo metodiką, spręsti kitus klausimus (receptų kompensuojamiems vaistams išrašymą, siuntimą į stacionarus ir kt.). Kadangi diskutuojami klausimai yra daugialypiai, liečiantys ir Seimo, ir Vyriausybės, ir ministerijų kompetenciją, buvo sutarta sudaryti darbo grupę, į kurią įeis Komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Finansų ministerijos atstovai, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai. Darbo grupės vadovu paskirtas Komiteto narys Audrius Klišonis.

Komiteto nariai dalyvavo klausyme dėl Sveikatos sistemos įstatymo LR Sveikatos sistemos įstatymo 2 ir 79 straipsnių pakeitimo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 52 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų Nr.P-2693 ir P-2694. Šiuo klausimu pasisakė Valstybinės medicininio audito inspekcijos direktorė V.Vinickienė, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos gydytojų sąjungos atstovai. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai pažymėjo, kad numatoma parengti teisinę bazę Valstybinės asmens sveikatos priežiūros kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įkūrimui, reorganizavus Valstybinę medicininio audito inspekcijos, Valstybinės medicininio akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie SAM, Nacionalinį organų ir transplantacijos biurą, todėl VMAI funkcijų klausimas turi būti sprendžiamas kartu su numatomu ministerijos institucijų reorganizavimu. Komiteto nariai pasiūlė daryti pertrauką svarstyme.

Komiteto nario V.Nekrašo siūlymu įvyko pasitarimas dėl Sveikatos draudimo įstatymo 13, 21, 28 ir 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-11. Pagrindinis komitetas - Biudžeto ir finansų komitetas tik iš dalies atsižvelgė į Sveikatos reikalų komiteto siūlymus. Komiteto nariai nusprendė teikti balsavimui komiteto siūlymus.

Komiteto nariai išklausė SAM informaciją apie Vyriausybės pirmųjų 100 dienų veiklos priemonių plano ir nusprendė prašyti Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti informaciją dėl privatizuojamų objektų sąrašo ir privatizavimo eigos bei su tuo susijusios informacijos.

Komiteto nariai apsvarstė pasiūlymų Seimo I (rudens) sesijos darbų programai projektą ir pritarė jam. Taip pat patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžių darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas