Lietuvos Respublikos Seimas

2000 m. lapkričio 20 d. posėdis

Š.m. lapkričio 20 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame buvo tęsiamas 2000 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-13 svarstymas. Komitetas išklausė Sveikatos apsaugos viceministrės R.Vaitkienės informaciją dėl asignavimų Sveikatos apsaugos ministerijai perskirstymo ir nutarė pritarti projektui.

Taip pat pasirengta svarstyti Sveikatos sistemos įstatymo 2 ir 79 straipsnių pakeitimo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus Nr.P-2693 ir P-2694. Išvadų rengėjais paskirti K.Kuzmickas ir V.Nekrašas, nutarta kreiptis išvadų į Vyriausybę, Sveikatos apsaugos ministeriją, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungą ir kitas institucijas bei organizacijas. Projektas bus paskelbtas spaudoje, 2000 11 22 surengtas klausymas, pakviečiant suinteresuotas institucijas.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas