Lietuvos Respublikos Seimas

APIE KOMITETO POSĖDĮ (2000 11 20)

2000 m. lapkričio 20 d. Socialinių reikalų ir darbo komitetas surengė išvažiuojamąjį posėdį į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kurio tema: Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto subalansavimas ir pensijų sistemos reforma.

Posėdžio dalyviai, pirmininkaujant Komiteto pirmininkui A.Melianui, išklausė pranešimus: “Valstybinio socialinio draudimo sistemos Lietuvoje pristatymas” (pranešėjas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius A.Pikiotas), “Pensijų sistemos reforma: tikslai, teisinės bazės parengimas, vykdymo etapai, reformos finansavimas” (pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė), “Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto subalansavimas: biudžeto deficito padengimas, išlaidų mažinimas (valdymo tobulinimas, perimto už skolas turto realizavimas)” (pranešėjai – Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojai Č.Zabulėnienė ir S.Rimkus), “Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir mokesčių administravimo sujungimas: bendrų norminių aktų su Valstybine mokesčių inspekcija vykdymas ir perspektyvos” (pranešėjas – Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojas R.Kaminskas).

Po pranešimų vyko diskusija dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto subalansavimo problemų ir jų sprendimo būdų, pensijų sistemos reformos vykdymo.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2000 11 23.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas