Lietuvos Respublikos Seimas

2000 m. lapkričio 15 d. posėdis

Š.m. lapkričio 15 dieną įvyko Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo medikų visuomeninių organizacijų atstovai. Šiame susitikime Lietuvos gydytojų sąjungos, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos ligoninių asociacijos, Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir kitų organizacijų atstovai aptarė svarbiausias sveikatos sistemos reformos problemas bei artimiausius darbus, kurių laukia medikų visuomenė. Diskusijoje dalyvavę Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos atstovai atsakė į Komiteto narių bei posėdžio dalyvių klausimus. Komiteto nuomone, tokie susitikimai yra būtini ir naudingi, siekiant koordinuoti sveikatos sistemos reformos eigą. Komiteto pirmininkas užtikrino, kad susitikimai su visuomeninėmis organizacijomis vyks ir ateityje.

Komitetas apsvarstė ir pritarė patobulintam Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.P-2937 (2). Taip pat apsvarstytas Sveikatos apsaugos ministerijos kreipimasis dėl Sveikatos draudimo įstatymo dalinio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto teikimo Seimui. Projekto tikslas - numatyti įstatyme sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sudarymo tvarką, nes galiojančio Sveikatos draudimo įstatymo nuostatos šios srities nereguliuoja. Posėdyje dalyvavę Farmacijos departamento prie SAM atstovai pritarė projekto teikimui bei pateikė pasiūlymus. Po diskusijos Komitetas nutarė pritarti šio įstatymo projekto teikimui Seimui.

Komitetas svarstė LR 2000 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-13. Nutarta tęsti svarstymą kitame posėdyje, gavus SAM papildomą informaciją dėl ministerijos biudžeto.

Komiteto nariai pritarė pasiūlymui peržiūrėti galiojančio Seimo statuto nuostatas ir pateikti savo pasiūlymus dėl galimų Statuto pataisų.

Taip pat posėdyje patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžių darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas