Lietuvos Respublikos Seimas

2000m. lapkričio 6 d. posėdis

Š.m. lapkričio 6 d. įvyko Komiteto posėdis.

Komiteto nariai K.Kuzmickas, A.Klišonis, D.Mikutienė, J.Matulevičius, V.Šustauskas apsvarstė Seimo nutarimo "Dėl LR Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos" projekto Nr.IXP-39 sveikatos apsaugos dalį ir jai bendru sutarimu pritarė, pateikdamas redakcinio pobūdžio pasiūlymus.

Svarstant 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, 2001 m. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr.IXP-10 ir Sveikatos draudimo 13, 21, 28 ir 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-11, Komiteto nariai išklausė Sveikatos apsaugos ministerijos, Finansų, Ūkio ministerijų, Valstybinės ligonių kasos atstovų informaciją. Komiteto nariai abejojo valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis mažinimo pagrįstumu. Nutarta tęsti svarstymą kitame Komiteto posėdyje.

Vykdant Seimo pavedimą, Komiteto nariai susipažino su VIII Seimo pateiktais teisės aktais, kurie nebuvo priimti. Komitetas nutarė tęsti Sveikatos sistemos įstatymo 2 ir 79 straipsnių pakeitimo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 52 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų P-2693 ir P-2694 svarstymą (svarstymo Komitete stadija); tęsti Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto P-2937 svarstymą (svarstymo Komitete stadija); perregistruoti Kraujo donorystės 1, 2, 5, 7, 11, 16, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir IV skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.P-2907. Komitetas nutarė dėl Sveikatos priežiūros įstaigų atleidimo nuo nesumokėtų pridėtinės vertės mokesčių ir priskaičiuotų baudų bei delspinigių įstatymo projekto Nr.P-2639, Sveikatos sistemos įstatymo 53 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr.P-2438 ir Alkoholio kontrolės įstatymo 20, 30 ir 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P-2908 tolesnio svarstymo Seime tikslingumo spręsti kituose Komiteto posėdžiuose, išklausius suinteresuotų institucijų nuomonės. Taip pat Komitetas nutarė siūlyti Seimui perduoti į archyvą Seimo nutarimo "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų audito" projektą Nr.P-1804.

Komiteto nariai preliminariai pasiskirstė kuruojamomis Komiteto veiklos sritimis, apsvarstė pasiūlymus Komiteto 2000 m. rudens sesijos darbo planui.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas