Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 22 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas išklausė Valdo Vaičiūno Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus informaciją apie Aplinkos ministerijos miškų ir saugomų teritorijų departamento veiklą bei Benjamino Sakalausko Generalinio miškų urėdo informaciją apie Generalinės miškų urėdijos veiklą. Diskusijose dalyvavo: Rūta Baškytė Regioninių parkų asociacijos narė, Romas Pakalnis Botanikos instituto direktorius, Irena Pilypienė Vyriausybės kanceliarijos patarėja aplinkosaugos klausimais, Albinas Tebėra Žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto dekanas, Albertas Vasiliauskas Lietuvos miškų instituto profesorius.

Komitetas svarstė pasiūlymus Seimo (I) rudens sesijos darbų programai ir siūlo svarstyti tokius įstatymų projektus:

Eil.

Nr.

Reg. Nr.

Projekto pavadinimas

Pranešėjas/ Rengė

Svarstymo laikas

 

IXP-45

Seimo statuto "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 43 ir 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo" projektas

AAK

lapkritis

 

IXP-59

Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projektas

Aplinkos ministerija

lapkritis

 

P-2626(3)

Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projektas

AAK

lapkritis

   

Seimo nutarimo dėl Parlamentinės subalansuotos plėtros (urbanistinės plėtros) ir nekilnojamų vertybių apsaugos komisijos sukūrimo projektas

AAK

lapkritis

 

P-1998(3)

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (nauja redakcija) projektas

BFK

lapkritis

   

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

AAK

lapkritis

   

Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Aplinkos ministerija

gruodis

   

Įstatymo dėl Konvencijos dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos ratifikavimo projektas

Aplinkos ministerija

gruodis

   

Įstatymo dėl Konvencijos dėl migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo ratifikavimo projektas

Aplinkos ministerija

gruodis

   

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Aplinkos ministerija

gruodis

   

Geriamojo vandens įstatymo projektas

Sveikatos apsaugos ministerija

gruodis

 

Komitetas susipažinęs su žiniasklaidoje pateikta informacija UAB “Minijos nafta” darbų vykdymo Veiviržo kraštovaizdžio draustinyje bei Henriko Žukausko Aplinkos ministro argumentais ir paaiškinimais, bendru sutarimu pritarė ministro pozicijai.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 23.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas